Institut fur die Wissenschaften vom Menschen

iwm

Institut fuer die Wissenschaften vom Menschen (Instytut Nauk o Człowieku) to instytucja naukowo-badawcza założona na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Wiedniu, będąca miejscem spotkań i wspólnej pracy naukowej uczonych, intelektualistów i studentów z krajów środkowej, wschodniej i zachodniej Europy. Początkowo obszarem jej zainteresowania były kraje określane obecnie mianem nowych członków UE, później również relacje między Europą a Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.

Na mocy porozumienia pomiędzy IWM i FNP laureaci stypendium im. Ks. Józefa Tischnera (IWM Tischner fellowship) po zakończeniu stypendium mogą ubiegać się o grant powrotny w ramach programu HOMING PLUS. Laureaci stypendium Tischnera startujący w konkursie o grant powrotny FNP, w sytuacji porównywalnej wartości merytorycznej wniosków, są traktowani preferencyjnie. Instytut Nauk o Człowieku zapewnia także laureatom programu HOMING PLUS wsparcie w trakcie ich krótkich wizyt w IWM podczas otrzymywania stypendium z FNP.

Kontakt:

Susanne Fröschl (IWM), tel. +43 131 35 80 w. 202, email: froeschl@iwm.at