RCN

RCN

Norweska Rada ds. Badań Naukowych jest agendą rządową, której zadaniem jest wspieranie i prowadzenie badań w wielu obszarach nauki, technologii, medycyny i humanistyki oraz podnoszenie świadomości na temat znaczenia badań naukowych dla współczesnego społeczeństwa. Rada jest także ciałem doradczym norweskiego rządu.

Fundacja korzystała ze wsparcia ekspertów RCN w procedurze oceny wniosków w programie POWROTY/HOMING(subsydia dla powracających z zagranicy młodych polskich naukowców, którzy chcą prowadzić badania w kraju i kontynuować współpracę z partnerami zagranicznymi). Fundacja uzyskała środki na jego realizację z tzw. Mechanizmu Finansowego EOG (wsparcie finansowe, którego rządy Norwegii, Islandii i Lichtensteinu udzielają, aby przyspieszyć proces wyrównywania różnic w poziomie rozwoju pomiędzy państwami członkowskimi UE/EOG).