Piątka laureatów FNP spotka się z noblistami

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Pięcioro utalentowanych polskich naukowców reprezentujących nauki medyczne zakwalifikowało się do grupy 600 najlepszych młodych naukowców z prawie 80 krajów, którzy wezmą udział w. Tegoroczny zjazd odbędzie się w dniach 29 czerwca –  4 lipca br. i będzie poświęcony naukom medycznym. Udział w nim potwierdziło już 37 noblistów, z którymi intensywny tydzień nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń spędzą przedstawiciele nowej generacji obiecujących badaczy.

Młodzi uczestnicy spotkania (studenci, doktoranci i doktorzy przed 35. rokiem życia) zostali wyłonieni w wieloetapowym procesie kwalifikacyjnym.  ?Wybrani przez nas młodzi badacze należą do ścisłej czołówki w swoich dziedzinach? ? powiedział prof. Stefan Kaufmann, dyrektor Instytutu Biologii Chorób Zakaźnych Maxa Plancka, członek panelu konkursowego.

Uczestnicy spotkania z Polski to laureaci programu START FNP:

  • Dr Łukasz S. Borowski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (stypendysta START 2013),
  • Dr Wojciech Fendler z Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (stypendysta START 2012 i 2013),
  • Dr Michał Lubas z Department of Molecular Biology Aarhus University (stypendysta START 2012 i 2013),
  • Dr Kaja Milanowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (stypendystka START 2013) oraz
  • Dr Bożena Nejman-Faleńczyk z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego (stypendystka START 2013).

?To spotkanie będzie najważniejszym wydarzeniem naukowym w moim życiu. Możliwość spotkania i wysłuchania wykładów 37 noblistów jest czymś, co wykracza bardzo daleko poza najśmielsze oczekiwania młodego naukowca? ? mówi o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu dr Łukasz Borowski. ?(?) to nie tylko możliwość zetknięcia się ze światowej sławy naukowcami wyróżnionymi najważniejszą nagrodą w świecie nauki, ale również – spotkania 600 innych młodych naukowców z całego świata. To niepowtarzalna okazja do wymiany informacji, poglądów i poznania ich opinii na wiele tematów, także mniej naukowych. Tego typu spotkanie dostarcza dużej dawki energii i entuzjazmu niezbędnego do dalszej, co tu kryć często trudnej i niewdzięcznej, pracy naukowej? ? dodaje dr Borowski.

W bogatym programie tegorocznego zjazdu znajdą się wykłady, panele dyskusyjne czy warsztaty ?master class?. Ich tematyka będzie obejmować molekularne, genetyczne i komórkowe mechanizmy istotne w zapobieganiu i leczeniu chorób. Wśród gości spotkania znajdą się m.in. laureaci Nagrody Nobla: J. Michael Bishop (nagrodzony w 1989 r.) i Harald zur Hausen (nagrodzony w  2008 r.), którzy przedstawią najnowsze wyniki badań nad rakiem. Z kolei Françoise Barré-Sinoussi  (nagrodzona w 2008 r.) opowie o postępie, jaki dokonał się w walce z HIV/AIDS.Kolejną ważną kwestią, jaką zaprezentuje podczas spotkania w Lindau laureatka Nagrody Nobla z 2009 r., Elizabeth H. Blackburn, będzie proces starzenia się na poziomie komórkowym i zaburzenia z nim związane.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest jedną spośród ponad 200 organizacji partnerskich Spotkań z Laureatami Nagrody Nobla w Lindau. Na mocy porozumienia zawartego z Radą Spotkań Fundacja od 2006 r. corocznie nominuje młodych obiecujących badaczy z Polski do udziału w spotkaniu. Kandydaci są wybierani spośród stypendystów programu START, skierowanego do najlepszych młodych polskich naukowców. Koszty ich udziału w spotkaniu w Lindau pokrywa Fundacja oraz organizatorzy.

***                                      

Spotkania młodych badaczy z laureatami Nagrody Nobla odbywają się w niemieckim mieście Lindau nad Jeziorem Bodeńskim od 1951 r. Zostały zainicjowane przez dwóch lekarzy z Lindau, Franza Karla Heina i Gustava Wilhelma Parade oraz Hrabiego Lennarta Bernadotte, członka szwedzkiej rodziny królewskiej. Organizowane corocznie pod hasłem ?Misja edukacja? spotkania stwarzają okazję do dialogu między różnymi pokoleniami i kulturami. Przez lata stały się międzynarodowym forum dla naukowych debat poświęconych globalnym problemom i zyskały licznych partnerów na całym świecie.

 

Cofnij