Piąty konkurs w programie FIRST TEAM rozstrzygnięty

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów piątego konkursu w programie FIRST TEAM. Trzynaścioro młodych badaczy otrzymało od FNP granty w wysokości ponad 26 mln złotych na stworzenie swoich pierwszych zespołów badawczych.

W programie FIRST TEAM Fundacja wspiera młodych doktorów w budowaniu samodzielności naukowej, przyznając im po ok. 2 mln zł na realizację projektów zespołowych i podejmowanie najciekawszych wyzwań badawczych. Granty są finansowane ze środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Do piątego konkursu w programie FIRST TEAM zgłoszono 131 wniosków, z których recenzenci i eksperci zarekomendowali do finansowania trzynaście projektów na kwotę ponad 26 mln złotych. Środki otrzymane od FNP pozwolą wyróżnionym liderom na stworzenie własnych zespołów badawczych i sfinansowanie co najmniej 29 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 35 stypendiów dla doktorantów i studentów zaangażowanych w realizację prac badawczych. Do współpracy przy prowadzeniu badań zostało zaproszonych 28 zagranicznych i 12 krajowych partnerów naukowych.

Zobacz listę grantobiorców piątego konkursu w programie FIRST TEAM:

Lista grantobiorców programu FIRST TEAM 5/2018

infografika first team

O programie FIRST TEAM

Program FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oferował granty w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego. O środki mogli ubiegać się młodzi doktorzy do pięciu lat po doktoracie, niezależnie od narodowości. W ramach programu można było realizować przełomowe prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zgodne z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Projekty mogły być prowadzone w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Laureaci byli wybierani na podstawie trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym. Granty były przyznawane na trzy lata z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

W programie FIRST TEAM Fundacja przeprowadziła pięć konkursów. Zgłosiło się do nich ponad 500 kandydatów, z czego finansowanie na kwotę ponad 107 milionów złotych otrzymało 54 laureatów. W realizację projektów w programie FIRST TEAM zaangażowanych jest ponad 190 osób.

fnp FIRST TEAM

Więcej informacji na stronie programu: FIRST TEAM.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Cofnij