Pięcioro laureatów FNP spotka się z Noblistami w Lindau

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Pięcioro polskich młodych, utalentowanych chemików, nominowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, znajdzie się w grupie 600 najlepszych młodych naukowców z prawie 80 krajów, którzy wezmą udział w 63. Spotkaniu Laureatów Nagrody Nobla w Lindau w dniach od 30 czerwca do 5 lipca br.

Z młodym pokoleniem wiodących naukowców i badaczy z całego świata spotka się 35 laureatów Nagrody Nobla. Głównym tematem tegorocznego wydarzenia będzie „zielona chemia”, ale liczne wykłady i dyskusje będą się skupiać także na zagadnieniach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem energii, jak również na procesach i strukturach biochemicznych. Jestem zawsze bardzo poruszony przez kompetencję, ciekawość i energię tych młodych uczestników – nawiązujących kontakty, dyskutujących, zadających właściwe pytania. To sprawia, że myślę z ufnością o perspektywach globalnej społeczności naukowej – podkreśla Hartmut Michel, niemiecki laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii, uczestniczący po raz szesnasty w Spotkaniu w Lindau.

W skład polskiej delegacji młodych badaczy wchodzą laureaci prestiżowego programu START FNPSzymon Bocian z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Anna Olejniczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dawid Pinkowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Marek Polański z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i Cezary Samojłowicz z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Dla młodych polskich badaczy będzie to okazja do wielu inspirujących spotkań, rozmów i możliwości nawiązania cennych kontaktów. Z niecierpliwością czekam na ten wyjazd, ponieważ mam nadzieję uzyskać odpowiedź na pytanie: „jak ktoś staje się tym, kim jest?” – laureatem nagrody Nobla – mówi dr Dawid Pinkowicz.

Program tegorocznego spotkania w Lindau jest bardzo bogaty. Rozpocznie się ono uroczystą ceremonią otwarcia, na której obecnych będzie wielu gości z dziedziny nauki, polityki i biznesu. W ciągu kolejnych pięciu dni łącznie 30 laureatów Nagrody Nobla wygłosi wykłady, których tematy będą następnie dyskutowane z młodymi badaczami podczas zamkniętych sesji. Z laureatami Nagrody Nobla będzie się można także spotkać na codziennych „naukowych śniadaniach” i podyskutować o wybranych zagadnieniach naukowych.

Kilku wybranych młodych badaczy będzie miało też wyjątkową okazję, aby wziąć udział w „zajęciach z mistrzem” i zaprezentować laureatowi Nagrody Nobla swoje własne badania, co dla młodych naukowców stojących u progu kariery może być niezwykle inspirującym doświadczeniem.

Tegoroczne spotkanie zakończy się dyskusją panelową poświęconą koncepcji “zielonej chemii”, zgodnie z którą produkcja chemiczna powinna stać się maksymalnie energo- i zasobooszczędna oraz przyjazna dla środowiska. W dyskusji panelowej wezmą udział nobliści: fizyk Steven Chu (USA), który pełnił funkcję Sekretarza Energii w administracji Baracka Obamy za jego pierwszej kadencji; chemik Mario Molina (Meksyk), będący jednym z najwybitniejszych odkrywców dziury ozonowej. W panelu zasiądzie także niemiecki chemik Michael Braungart, autor koncepcji obiegu zasobów odnawialnych „cradle to cradle” (od kołyski po kołyskę).

***

Spotkania młodych badaczy z laureatami Nagrody Nobla w Lindau powstały się z inicjatywy dwóch lekarzy z Lindau, Franza Karla Heina i Gustava Wilhelma Parade oraz Hrabiego Lennarta Bernadotte, członka szwedzkiej rodziny królewskiej. Pierwsze spotkanie miało miejsce w 1951 r. i stanowiło ważny bodziec dla naukowców do wznowienia, po II wojnie światowej, kontaktów między sobą. Od tamtego czasu, odbywające się pod hasłem “Misja Edukacja”, Spotkania Laureatów Nagrody Nobla w Lindau ewoluowały w szanowane na arenie międzynarodowej forum dla debaty naukowej nad problemami o znaczeniu globalnym i zyskały licznych partnerów i zwolenników na całym świecie.

***

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na mocy porozumienia zawartego z Radą Spotkań z Laureatami Nagrody Nobla w Lindau od 2006 r. nominuje członków polskiej delegacji, biorących udział w spotkaniach. Młodzi, utalentowani badacze są wybierani spośród stypendystów prestiżowego programu START, skierowanego do najlepszych młodych polskich naukowców. Koszty udziału w Spotkaniu w Lindau pokrywa Fundacja i organizatorzy.

 

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak-Łańska (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej): tel. 022 845 95 41, 698 931 944, dominika.wojtysiak@fnp.org.pl

Cofnij