Pięcioro laureatów FNP spotka się z Noblistami w Lindau

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Pięcioro polskich młodych, utalentowanych chemików, nominowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, znajdzie się w grupie 600 najlepszych młodych naukowców z prawie 80 krajów, którzy wezmą udział w 63. Spotkaniu Laureatów Nagrody Nobla w Lindau w dniach od 30 czerwca do 5 lipca br. 

Z młodym pokoleniem wiodących naukowców i badaczy z całego świata spotka się 35 laureatów Nagrody Nobla. Głównym tematem tegorocznego wydarzenia będzie ?zielona chemia?, ale liczne wykłady i dyskusje będą się skupiać także na zagadnieniach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem energii, jak również na procesach i strukturach biochemicznych. Jestem zawsze bardzo poruszony przez kompetencję, ciekawość i energię tych młodych uczestników ? nawiązujących kontakty, dyskutujących, zadających właściwe pytania. To sprawia, że myślę z ufnością o perspektywach globalnej społeczności naukowej – podkreśla Hartmut Michel, niemiecki laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii, uczestniczący po raz szesnasty w Spotkaniu w Lindau.

W skład polskiej delegacji młodych badaczy wchodzą laureaci prestiżowego programu START FNP: dr Szymon Bocian z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Anna Olejniczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Dawid Pinkowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Marek Polański z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i dr Cezary Samojłowicz z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Dla młodych polskich badaczy będzie to okazja do wielu inspirujących spotkań, rozmów i możliwości nawiązania cennych kontaktów. Z niecierpliwością czekam na ten wyjazd, ponieważ mam nadzieję uzyskać odpowiedź na pytanie: ?jak ktoś staje się tym, kim jest?? ? laureatem nagrody Nobla ? mówi dr Dawid Pinkowicz.

Program tegorocznego spotkania w Lindau jest bardzo bogaty. Rozpocznie się ono uroczystą ceremonią otwarcia, na której obecnych będzie wielu gości z dziedziny nauki, polityki i biznesu. W ciągu kolejnych pięciu dni łącznie 30 laureatów Nagrody Nobla wygłosi wykłady, których tematy będą następnie dyskutowane z młodymi badaczami podczas zamkniętych sesji. Z laureatami Nagrody Nobla będzie się można także spotkać na codziennych ?naukowych śniadaniach? i podyskutować o wybranych zagadnieniach naukowych.

Kilku wybranych młodych badaczy będzie miało też wyjątkową okazję, aby wziąć udział w ?zajęciach z mistrzem? i zaprezentować laureatowi Nagrody Nobla swoje własne badania, co dla młodych naukowców stojących u progu kariery może być niezwykle inspirującym doświadczeniem.

Tegoroczne spotkanie zakończy się dyskusją panelową poświęconą koncepcji ?zielonej chemii?, zgodnie
z którą produkcja chemiczna powinna stać się maksymalnie energo- i zasobooszczędna oraz przyjazna dla środowiska. W dyskusji panelowej wezmą udział nobliści: fizyk Steven Chu (USA), który pełnił funkcję Sekretarza Energii w administracji Baracka Obamy za jego pierwszej kadencji; chemik Mario Molina (Meksyk), będący jednym z najwybitniejszych odkrywców dziury ozonowej. W panelu zasiądzie także niemiecki chemik Michael Braungart, autor koncepcji obiegu zasobów odnawialnych ?cradle to cradle? (od kołyski po kołyskę).

Zapraszamy do poznania członków polskiej delegacji:

Szymon Bocian

Anna Olejniczak

Dawid Pinkowicz

Marek Polański

Cezary Samojłowicz

Cofnij