Pierwsza nagroda na World Conference on Regenerative Medicine 2013

Dodano: :: Kategorie: Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Mamy przyjemność poinformować o sukcesie dr hab. Ewy Zuby-Surmy z Zakładu Biologii Komórki Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureatki programu TEAM,  która wraz  ze swoją grupą badawczą została wyróżniona pierwszą nagrodą podczas tegorocznej konferencji  World Conference on Regenerative Medicine 2013 (Lipsk, 23-25 października br.).

 

Nagrodzone badania są realizowane w ramach projektu badawczego finansowanego w programie TEAM.  Dotyczą one funkcji mikropęcherzyków pochodzących z komórek macierzystych, jako elementów aktywności parakrynnej tych komórek, czyli działania na komórki docelowe bez pośrednictwa układu krążenia, a jedynie za pośrednictwem płynu międzykomórkowego.

 

Wyróżniona praca  została zaprezentowana w formie posteru: ?iPS- and ESC- derived microvesicles as carriers of bioactive content to target mature cells – implications for tissue regeneration” (Bobis-Wozowicz S., Adamiak M., Bik-Multanowski M., Madetko-Talowska A., Boruczkowski D., Kmiotek K., Madeja Z., Zuba-Surma E.*).

 

Gratulujemy!