Pierwsze granty w programie POMOST

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja wyłoniła pierwsze laureatki grantów dla kobiet w ciąży w programie POMOST*. Otrzymają one fundusze na zatrudnienie  asystentów, którzy będą je zastępować w wykonywaniu prac badawczych szkodliwych dla zdrowia w okresie od trzeciego miesiąca ciąży (najwcześniej) do trzeciego miesiąca po urodzeniu dziecka.

Wnioski od kobiet w ciąży realizujących projekty naukowe finansowane ze źródeł zewnętrznych i zainteresowanych tego rodzaju wsparciem przyjmowane są w trybie ciągłym. Zachęcamy do składania aplikacji.
Więcej informacji

Lista laureatek

*Program POMOST jest współfinansowany w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki? Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Cofnij