Pierwszy konkurs w programie TEAM rozstrzygnięty

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja ogłosiła wyniki pierwszego konkursu w programie TEAM, który ma na celu finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata realizujących przełomowe badania naukowe.

Do pierwszego konkursu zgłoszono 68 projektów, z których dziewięć otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości ponad 29 mln zł. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 ? 2020. Laureaci będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 17 naukowymi partnerami zagranicznymi. Kolejne konkursy będą organizowane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się 15 listopada br.

Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie co najmniej 40 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 30 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych. Finansowanie projektów zostało przyznane na trzy lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej procedury merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Lista grantobiorców w pierwszym konkursie w programie TEAM

Program TEAM oferuje środki na finansowanie zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym, mogą być badania B+R wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie w rozwijającym się rynku globalnym lub wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem.

Finansowanie jest przyznawane na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata). Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Wnioskodawcą w konkursie może być naukowiec posiadający co najmniej stopień doktora.

Dodatkowych informacji udziela dr Beata Frączak, kierownik zespołu ds. koordynacji programów FNP: tel. 22 845 95 43, e-mail: beata.fraczak@fnp.org.pl.

 

Informacja prasowa: Ponad 29 mln zł na przełomowe badania naukowe – I konkurs w programie TEAM rozstrzygnięty

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

Cofnij