Pierwszy nabór wniosków w działaniu FIRST TEAM FENG rozstrzygnięty

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza wyniki pierwszego naboru wniosków (1/2023) w działaniu FIRST TEAM finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Środki w łącznej wysokości ponad 101 mln zł otrzyma 27 projektów.

Działanie FIRST TEAM umożliwia zdobycie finansowania na założenie zespołu badawczego i prowadzenie w Polsce innowacyjnych badań z potencjałem aplikacyjnym.

Do pierwszego naboru wniosków zgłoszono 202 projekty z 68 organizacji badawczych. Dofinansowanie na łączną kwotę 101 361 052 złotych otrzymało 27 projektów (współczynnik sukcesu: 13,36%).

Projekty do finansowania wybrano w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów. Po ocenie formalnej wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej dokonywanej przez ekspertów z poszczególnych dziedzin.

Finansowanie na jeden projekt nie przekracza 4 mln złotych. Dzięki tym środkom zostaną zbudowane nowe zespoły badawcze złożone z młodych naukowców, doktorantów oraz studentów wyłonionych w drodze otwartego konkursu oraz możliwy będzie zakup aparatury niezbędnej do realizacji projektu. Nagrodzone projekty reprezentują różne dziedziny nauki i są ukierunkowane na innowacyjne badania naukowe o potencjale aplikacyjnym. Będą one realizowane w większości na uniwersytetach oraz w jednostkach PAN, ale też na politechnikach i w innych organizacjach badawczych. W każdym projekcie planowana jest współpraca z zagranicznym partnerem naukowym i krajowym partnerem gospodarczym, przy czym wsparcie finansowe udzielone zostało wyłącznie wnioskującej organizacji badawczej z Polski.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji:

 

FENG_RP_UE_CMYK-01

Cofnij