Pierwszy nabór wniosków w działaniu Proof of Concept rozstrzygnięty

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza wyniki pierwszego naboru wniosków (1/2023) w działaniu Proof of Concept finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Środki w łącznej wysokości prawie 19 mln zł otrzyma 28 projektów.

Działanie Proof of Concept umożliwia zdobycie dotacji na realizację prac B+R w celu weryfikacji postawionej hipotezy badawczej oraz potencjału wdrożeniowego wyników badań.

Do pierwszego naboru wniosków zgłoszono 236 projektów. Finansowanie, w łącznej wysokości 18 726 292,71 zł  przyznano 28 projektom (współczynnik sukcesu wyniósł 11,86%).

Lista projektów wybranych do dofinansowania_pdf

Lista projektów niewybranych do dofinansowania_pdf

Finansowanie zostało przyznane maksymalnie na 12 miesięcy i nie przekracza 700 tys. zł na jeden projekt. Środki przeznaczono na projekty z różnych dziedzin nauki, w tym z nauk humanistycznych i społecznych. Będą one realizowane w większości na politechnikach, ale też na uczelniach, w instytutach PAN, instytutach badawczych. Dziesięć projektów będzie realizowanych w formule skutecznej współpracy z przedsiębiorcą, przy czym wsparcie finansowe udzielone zostało wyłącznie wnioskującej organizacji badawczej. Aż 11 spośród 28 projektów będzie kierowanych przez kobiety.

Projekty do finansowania wybrano w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów. Po ocenie formalnej wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej dokonywanej przez ekspertów z poszczególnych dziedzin.

Skład Komisji Oceny Projektów w naborze 1/2023 PoC

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji:

FENG_RP_UE_CMYK-01

Cofnij