Podpisano porozumienie w sprawie rozwoju Studiów Polskich w Cambridge

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Informacje prasowe
-A A+

Ośrodek Studiów Polskich na Uniwersytecie w Cambridge, uruchomiony w 2014 roku dzięki inicjatywie i wsparciu finansowemu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, otrzymał dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma zapewnione dalsze funkcjonowanie. Dzisiaj, 14 lipca, zostało podpisane porozumienie w tej sprawie między Uniwersytetem Warszawskim ? koordynatorem przedsięwzięcia ? a Uniwersytetem w Cambridge.

Porozumienie pozwoli na dalszy rozwój programu studiów polonoznawczych na Uniwersytecie w Cambridge. Nowy program będzie opierał się na sukcesie czteroletniego programu studiów polskich w Cambridge kierowanego przez dr. Stanleya Billa, specjalistę w dziedzinie literatury i kultury polskiej. Studia polskie, uruchomione w 2014 roku dzięki wsparciu finansowemu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, oferują możliwość studiowania języka, literatury, sztuki i kultury Polski z uwzględnieniem zagadnień społecznych i politycznych. ? Absolwenci Studiów Polskich będą znali język polski, będą mieli szeroką wiedzę o polskiej kulturze i historii ? także epok dawnych. Takich osób bardzo nam teraz brakuje ? mówi prof. Włodzimierz Bolecki, wiceprezes FNP.

Studia Polskie: podpisanie porozumienia
Od lewej: prof. Włodzimierz Bolecki, wiceprezes FNP, prof. Robert Sucharski, dziekan Wydziału ?Artes Liberales? UW, prof. Leszek Borysiewicz, rektor (vice-chancellor) Uniwersytetu w Cambridge, prof. Marcin Pałys, rektor UW i dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych podczas uroczystości podpisania porozumienia.

Studia polskie w Cambridge są drugą po ośrodku na Uniwersytecie Columbia inicjatywą Fundacji związaną z tworzeniem katedr polonoznawczych na prestiżowych uczelniach zagranicznych. Dzięki staraniom Fundacji ośrodek ma zapewnione dalsze funkcjonowanie ? MNiSW przekazało Uniwersytetowi w Cambridge środki na kapitał żelazny w wysokości 15 mln złotych i uczyniło Uniwersytet Warszawski partnerem ośrodka.

14 lipca 2017 r. porozumienie w tej sprawie podpisali prof. Włodzimierz Bolecki, wiceprezes FNP, prof. Leszek Borysiewicz, rektor Uniwersytetu w Cambridge, i prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

? Kontynuacja funkcjonowania Polish Studies na Uniwersytecie w Cambridge jest szansą dla obu stron na rozwój współpracy w zakresie nauczania i badań. Określenie form tej współpracy będzie jednym z zadań Advisory Board, w skład której wejdą przedstawiciele Uniwersytetu w Cambridge, Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ? powiedział dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.

? Cieszymy się, że wzmocnimy relacje z naszymi kolegami z Polski, co nie tylko ma strategiczne znaczenie dla Uniwersytetu w Cambridge, lecz także dla tego momentu w dziejach Europy ? podkreślił prof. Martin Millett, dyrektor School of Arts and Humanities Uniwersytetu w Cambridge.

*Na zdjęciu od lewej: prof. Włodzimierz Bolecki, wiceprezes FNP, prof. Sir Leszek Borysiewicz, rektor Uniwersytetu w Cambridge, prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Cofnij