Polscy astronomowie docenieni

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Z przyjemnością informujemy o wielkim wyróżnieniu polskiego projektu astronomicznego Solaris  – został on wybrany do grupy pięciu przedsięwzięć naukowych, jakie zostaną zaprezentowane na uroczystej gali z okazji 5-lecia ERC(European Research Council – pol. Europejska Rada ds. Badań Naukowych).  O randze sukcesu świadczy fakt, że ERC wybrała projekt Solaris, kierowany przez prof. Macieja Konackiego  – laureata kilku programów FNP, spośród 2 200 inicjatyw badawczych, które finansuje. 

Projekt Solaris, realizowany przez toruński zespół z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, ma na celu m.in. odkrywanie planet obiegających gwiazdy podwójne.  Będzie realizowany z wykorzystaniem sieci czterech teleskopów umieszczonych na trzech kontynentach – w RPA (gdzie pracują już dwa urządzenia), Argentynie i Australii (gdzie uruchomienie kolejnych teleskopów planowane jest w przyszłym roku). Teleskopy o średnicy 0,5 metra będą zrobotyzowane (będą pracowały samodzielnie bez większej ingerencji człowieka). Ich rozmieszczenie na trzech kontynentach umożliwi nieprzerwaną obserwację wybranych gwiazd – zawsze gdzieś będzie noc. Sieć będzie więc funkcjonowała jak jeden globalny teleskop.

Pierwszy teleskop globalnej sieci projektu Solaris został sfinansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach subsydium FOCUS, jakie prof. Konacki uzyskał na realizację projektu „Pozasłoneczne planety w układach gwiazd podwójnych i wielokrotnych”. Po uzyskaniu w 2010 roku grantu ERC na dalszy rozwój projektu Solaris, prof. Konacki otrzymał następnie subsydium FNP IDEE DLA POLSKI  przeznaczone dla laureatów grantów ERC realizujących swoje projekty badawcze w Polsce. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

Więcej: PAP Nauka w Polsce
www.projektsolaris.pl

Cofnij