Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa 2018 za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska i botaniki

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Wybitni naukowcy prof. Peter B. Reich z Uniwersytetu Minnesoty i prof. Jacek Oleksyn z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku zostali laureatami Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej 2018. Uhonorowano ich osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska i botaniki. Nagroda jest przyznawana wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Postępu Nauk (AAAS – American Association for the Advancement of Science), największe na świecie wielodyscyplinarne stowarzyszenie naukowe.

Celem nagrody jest podkreślenie znaczenia polsko-amerykańskiej współpracy naukowej i zaprezentowanie wyników wzajemnie uzupełniających się działań każdego z badaczy. Jest ona przyznawana parze naukowców ? jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w USA ? za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem wspólnych badań. Wysokość Nagrody wynosi 5 000 USD dla każdego z laureatów.

Profesorowie Reich i Oleksyn zostali wyróżnieni za badania opisujące zróżnicowanie pod wpływem zmian klimatycznych populacji różnych gatunków drzew o szerokim zasięgu geograficznym. Współpracujący ze sobą już od ponad 25 lat naukowcy mają na swoim koncie wiele osiągnięć w uprawianej dziedzinie nauki. Jednym z nich jest odkrycie ogólnych zasad kształtujących procesy fizjologiczne roślin i zachodzące w nich zmiany, które stanowią teoretyczną i empiryczną podstawę głębszego zrozumienia reakcji roślin na główne czynniki powodujące globalne zmiany klimatyczne.

Mamy nadzieję, że sukcesy naszych laureatów będą inspiracją do prowadzenia wspólnych badań dla kolejnych naukowców ? mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Obaj laureaci opublikowali wspólnie 87 artykułów, w tym siedem w czasopismach ?Science?, ?Nature?, ?Proceedings of the National Academy of Sciences? i ponad trzydzieści w czołowych czasopismach zajmujących się biologią roślin i ekologią. W szczególności, profesorowie Reich i Oleksyn cieszą się uznaniem w międzynarodowym środowisku naukowym za badania dotyczące wpływu globalnych zmian klimatycznych na drzewa w Polsce, Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a także opisanie globalnych zmian składu chemicznego i cech fizjologicznych roślin oraz poznanie wpływu różnych gatunków drzew na gleby. Oprócz znaczącej wartości pracy naukowej, ich długoletnie przyjacielskie relacje pomogły zacieśnić współpracę pomiędzy polskim i amerykańskim środowiskiem naukowym poprzez organizację wspólnych badań, w których uczestniczyło dziesiątki polskich i amerykańskich badaczy. Współpraca pomiędzy profesorem Reichem i Oleksynem zaowocowała różnymi projektami badawczymi, które obecnie podejmowane są nie tylko w Polsce i USA, lecz również w takich krajach jak Australia i Niemcy.

Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 15 listopada 2018 r. w siedzibie AAAS w Waszyngtonie.

***

Prof. Jacek Oleksyn ? biolog specjalizujący się w biologii roślin i leśnictwie. Jego badania obejmują takie zagadnienia jak ekologia, ekofizjologia roślin lądowych i ekosystemów, lokalne i globalne zmiany środowiska, a ostatnio również transkontynentalna i globalna zmienność kluczowych cech chemicznych, strukturalnych i fizjologicznych roślin. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

Prof. Peter B. Reich ? posiadacz honorowych tytułów Regents Professor i Distinguished McKnight University Professor na Uniwersytecie Minnesoty oraz tytułu F.B. Hubachek, Sr. Chair w dziedzinie ekologii leśnej i fizjologii drzew na Wydziale Zasobów Leśnych. Jest specjalistą w dziedzinie ekologii leśnej i użytków zielonych. Zajmuje się badaniem wpływu zmian klimatycznych na środowisko naturalne i ludzi.

***

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa została ustanowiona w 2013 roku. Jest przyznawana co dwa lata na podstawie przeprowadzonej procedury konkursowej. Jury, w skład którego wchodzą wybitni naukowcy z Polski i Stanów Zjednoczonych, wybiera parę zwycięzców na podstawie opinii wydanych przez ekspertów zewnętrznych. W dotychczasowych konkursach nagrodę otrzymali prof. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Alexander Wlodawer z Narodowego Instytutu Raka w USA (edycja 2014) oraz prof. Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu i prof. Douglas H. Turner z Wydziału Chemicznego Uniwersytetu w Rochester w USA (edycja 2016).

***

Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Postępu Nauk (AAAS) jest największym na świecie stowarzyszeniem zrzeszającym naukowców reprezentujących różne dziedziny i wydawcą czasopism Science (www.sciencemag.org) oraz Science Translational Medicine, Science Signaling, ogólnodostępnego periodyku wydawanego w formie cyfrowej, Science Advances, Science Immunology oraz Science Robotics. Zostało założone w 1848 r. i zrzesza prawie 250 towarzystw naukowych i akademii nauk, służąc 10 milionom osób. Więcej szczegółów znajduje się na stronie: www.aaas.org.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej została założona w 1991 r. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit z siedzibą w Warszawie, która realizuje misję wspierania nauki. Stanowi największe w Polsce pozabudżetowe źródło finansowania nauki. Fundacja przyznaje nagrody, stypendia, subwencje i granty wybitnym uczonym i zespołom badawczym, wspomaga komercjalizację osiągnięć naukowych i wspiera wszelkiego rodzaju inicjatywy na rzecz polskiej nauki. Dofinansowanie jest przyznawane na zasadach konkursu, gdzie najważniejszym kryterium jest doskonałość naukowa. Osiągnięcia i wyniki uczestników konkursów organizowanych przez FNP podlegają ocenie polskich i zagranicznych naukowców cieszących się uznaniem w swoich dziedzinach. Dewizą FNP jest: ?Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi?. www.fnp.org.pl

Kontakt prasowy: Dominika Wojtysiak, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, tel. 22 845 95 41, tel. kom. 698 931 944, wojtysiak@fnp.org.pl.

Materiały dla mediów:

 

Cofnij