Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa wręczona

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Wybitni naukowcy w dziedzinie ochrony środowiska i botaniki – prof. Peter B. Reich z Uniwersytetu Minnesoty i prof. Jacek Oleksyn z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku ? odebrali  Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową przyznawaną wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Postępu Nauk (AAAS).

Uroczystość wręczenia trzeciej w historii Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej odbyła się 15 listopada w siedzibie AAAS w Waszyngtonie i była prowadzona przez dr Julię MacKenzie, dyrektorkę ds. stosunków międzynarodowych AAAS. Podczas ceremonii mowy gratulacyjne skierowali do laureatów prof. Piotr Wilczek, Ambasador RP w USA, dr E. William Colglazier, st. doradca ds. kontaktów międzynarodowych AAAS oraz prof. Maciej Żylicz, prezes FNP.

Prof. M. Żylicz, prof. P. Wilczek, prof. J. Oleksyn, prof. P. Reich, dr J. MacKenzie, dr W. Colglazier
Od lewej: Prof. M. Żylicz, prof. P. Wilczek, prof. J. Oleksyn, prof. P. Reich, dr J. MacKenzie, dr W. Colglazier

Laureaci wzięli udział w dyskusji panelowej, którą moderowała dr Pamela Hines, st. redaktorka magazynu Science, specjalizująca się w naukach o roślinach. Podczas panelu rozmawiano o realiach współpracy naukowej badaczy pracujących na co dzień w odległych krajach, w ramach odmiennych systemów prowadzenia i finansowania badań naukowych. Profesorowie Oleksyn i Reich podkreślali znaczenie bezpośrednich spotkań, których kontakty wirtualne nie są w stanie w pełni zastąpić.

Ustanowiona w 2013 r. Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa ma na celu podkreślenie znaczenia współpracy naukowej pomiędzy badaczami z obu krajów. Jest ona przyznawana co dwa lata parze naukowców ? jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w USA ? za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem wspólnych badań. Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu. Kandydaci do Nagrody zgłaszani są w trybie nominacji. Jury złożone z wybitnych naukowców z Polski i Stanów Zjednoczonych dokonuje wyboru laureatów, posiłkując się opiniami ekspertów zewnętrznych. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 24 wnioski. Wysokość nagrody wynosi 5 000 USD dla każdego z laureatów.

Na zdjęciu: dr P. Hines oraz prof. J. Oleksyn

Profesorowie Reich i Oleksyn zostali wyróżnieni za badania opisujące zróżnicowanie pod wpływem zmian klimatycznych populacji różnych gatunków drzew o szerokim zasięgu geograficznym.

Badacze współpracują ze sobą już od ponad 25 lat i mają na swoim koncie wiele osiągnięć w uprawianej dziedzinie nauki. Jednym z nich jest odkrycie ogólnych zasad kształtujących procesy fizjologiczne roślin i zachodzące w nich zmiany, które stanowią teoretyczną i empiryczną podstawę głębszego zrozumienia reakcji roślin na główne czynniki powodujące globalne zmiany klimatyczne.

Przeczytaj:

Zobacz także:

Serwis zdjęciowy: AAAS

Cofnij