Polsko-Francuska Nagroda Naukowa przyznana po raz trzeci

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Prof. Denis Jacquemin (Université de Nantes i Institut Universitaire de France) i prof. Daniel Gryko (Instytut Chemii Organicznej PAN) zdobyli Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie przyznawaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz francuską Akademię Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe będące efektem polsko-francuskiej współpracy badawczej.  

Badacze zostali nagrodzeni za prace nad syntezą organiczną i obliczeniami kwantowo-mechanicznymi barwników. Oparta na uzupełniających się kompetencjach w zakresie syntezy organicznej i chemii obliczeniowej, ich współpraca przyniosła efekt w postaci wysokowydajnych barwników fluorescencyjnych. Prowadzone przez nich badania pozwoliły nie tylko dokonać znaczących postępów w dziedzinie materiałów luminescencyjnych, ale także odkryć nowe związki aromatyczne i przewidzieć ich właściwości fotofizyczne jeszcze przed syntezą. Potencjalne zastosowania tych nowych barwników są liczne i mogą obejmować kopolimery o małej przerwie pasmowej, tranzystory organiczne, ogniwa słoneczne, diody emitujące światło w bliskiej podczerwieni i wiele innych. Kolejnym celem ich badań będzie osiągnięcie 20% efektywnej emisji w bliskiej podczerwieni.

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa jest przyznawana w drodze konkursu co dwa lata. W edycji 2024 do konkursu zgłoszono 29 nominacji. Wyboru laureatów dokonało Jury złożone z wybitnych uczonych z Francji i Polski, powołane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i francuską Akademię Nauk. Wysokość nagrody wynosi 15 tys. euro dla każdego z laureatów. Nagroda jest finansowana wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Fundację im. Zygmunta Zaleskiego.

Nagroda została ustanowiona w 2019 r. przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji (MESRI) oraz francuską Akademię Nauk z okazji Polsko-Francuskiego Roku Nauki. Dotychczas uhonorowano trzy pary współpracujących ze sobą uczonych z Polski i z Francji.

Wręczenie nagrody laureatom trzeciego konkursu odbędzie się w Warszawie jesienią br.

Więcej informacji:

Cofnij