Polsko-Francuska Nagroda Naukowa – zbieramy zgłoszenia

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) we Francji, we współpracy z Francuską Akademią Nauk, zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do pierwszego konkursu o Polsko – Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie. Celem nagrody jest podkreślenie znaczenia polsko-francuskiej współpracy naukowej.

Nagroda zostanie przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie nominacji i autonominacji. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy reprezentujących wszystkie grupy i dziedziny nauk.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2019 r. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na zakończenie Polsko-Francuskiego Roku Nauki pod koniec 2019 r.

Każda nominacja musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości (jednego pracującego w Polsce i jednego we Francji) przynajmniej ze stopniem naukowym doktora, którzy mogą poszczycić się wspólnym osiągnięciem naukowym.

Nominacje należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem strony: link

Wyboru laureatów dokona polsko-francuska kapituła powołana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są także bezpośrednio u Kierownika Zespołu ds. Nagród i Stypendiów, Justyny Motrenko, tel +48 22 845 95 32, +48 604 128 083; justyna.motrenko@fnp.org.pl.

Więcej informacji: Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie

 

Cofnij