Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS 2024 przyznana za badania w dziedzinie astrofizyki

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr Joachim Wambsganss z Uniwersytetu w Heidelbergu zostali laureatami jubileuszowej, dziesiątej edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS przyznawanej wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i niemiecką fundację badawczą DFG. Nagrodą zostały uhonorowane wspólne badania i osiągnięcia laureatów dotyczące planet pozasłonecznych.

Laureaci nagrody zostali wyłonieni w drodze konkursu przez ośmioosobowe Jury złożone z uczonych reprezentujących polskie i niemieckie środowisko naukowe. Prof. Udalski i prof. Wambsganss, którzy współpracują ze sobą od ponad dwudziestu lat, odkryli pierwszą planetę pozasłoneczną o wyjątkowo małej masie, „jedynie” około pięciokrotnie cięższą niż Ziemia. Ustalili także, że wokół niemal każdej gwiazdy w Drodze Mlecznej krąży planeta. W opinii Jury Wambsganss i Udalski znacznie przyczynili się do rozwoju badań planet pozasłonecznych i lepszego rozumienia pozasłonecznych systemów planetarnych. Ich badania łączą w sobie wiedzę zarówno teoretyczną, jak i empiryczną na temat zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego i ich wykorzystania w rozmaitych zastosowaniach astrofizycznych, m.in. do poszukiwania planet krążących wokół odległych gwiazd. Odkrycia naukowców opisuje wiele publikacji, m.in. w prestiżowym czasopiśmie Nature. Wyniki naukowe ich badań przyciągają uwagę całego świata – nie tylko astrofizyków.

Liczne wykłady Wambsganssa i Udalskiego w Polsce i Niemczech oraz zaangażowanie ich doktorantów oraz młodych naukowców odbywających staże post-doktorskie jeszcze bardziej zacieśniły polsko-niemieckie relacje akademickie. Według Jury współpraca profesorów będzie miała znaczący wpływ na dalszy rozwój badań planet pozasłonecznych.

Nagroda COPERNICUS przyznawana jest przez DFG i FNP od 2006 r. w cyklach dwuletnich. Może ją otrzymać para współpracujących ze sobą naukowców z Polski i z Niemiec. Nazwa nagrody pochodzi od nazwiska astronoma Mikołaja Kopernika (1473-1543), a jej celem jest promowanie osiągnięć badawczych, będących efektem ścisłej współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i z Niemiec. Wysokość nagrody wynosi 200 000 euro. Jest ona przyznawana w równych częściach przez obie organizacje; każdy z laureatów otrzymuje połowę kwoty i może ją wykorzystać na dalsze badania naukowe i wzmacnianie współpracy polsko-niemieckiej.

W tym roku Nagroda COPERNICUS zostanie wręczona po raz dziesiąty. Uroczystość wręczenia odbędzie się w dn. 24 października br. w Berlinie. W wydarzeniu przewidywany jest udział prof. dr Katji Becker, prezeski DFG i prof. Macieja Żylicza, prezesa FNP.


Joachim Wambsganss studiował astronomię i fizykę w Heidelbergu i Monachium. W monachijskiej uczelni odbył studia doktoranckie. Był uczestnikiem staży podoktorskich w Stanach Zjednoczonych. Prowadził badania w Instytucie Astrofizyki Maxa Plancka w Garching koło Monachium oraz w Instytucie Astrofizyki w Poczdamie (AIP). Został profesorem Uniwersytetu w Heidelbergu i do dziś pełni tę funkcję w Astronomisches Rechen-Institut (ARI). W swojej pracy profesor Wambsganss stworzył m.in. teorie oraz modele zastosowania i działania mikrosoczewkowania, co przyniosło mu sławę w świecie astrofizyki. Otrzymał wiele nagród naukowych, jak również w dziedzinie komunikacji naukowej.

Andrzej Udalski ukończył studia i uzyskał stopień doktora w Warszawie. Jest profesorem w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Uznaje się go za pioniera obserwacji astronomicznych mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Do największych osiągnięć profesora Udalskiego należy założenie, doskonalenie i rozwój jednego z największych na świecie przeglądów nieba – projektu OGLE – którym kieruje od ponad 30 lat. Za wyniki tego przedsięwzięcia otrzymał międzynarodowe nagrody, np. Medal Karla Schwarzschilda Niemieckiego Towarzystwa Astronomicznego (AG), Nagrodę FNP, izraelską nagrodę Dan David Prize oraz Nagrodę Tycho Brahe Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego (EAS). Profesor Udalski jest także członkiem Polskiej Akademii Nauk (PAN), Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) oraz US National Academy of Sciences (NAS).

Więcej informacji:

 

 

Cofnij