Ponad 105 mln zł na interdyscyplinarne projekty badawcze w konkursie TEAM-NET

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Ponad 105 mln zł na zakrojone na szeroką skalę, innowacyjne i interdyscyplinarne projekty badawcze przyznano w konkursie w programie TEAM-NET, który właśnie został rozstrzygnięty przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Środki te pozwolą na sfinansowanie m.in. badań dotyczących lepszego diagnozowania i leczenia chorób układu odpornościowego i nowotworów.

Najwięcej punktów w konkursie TEAM-NET zdobył projekt złożony przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi pt. ?Wyleczymy neutropenię (FIXNET)?. Jego celem jest opracowanie unikalnych w skali światowej metod diagnozowania i leczenia chorób związanych z dysfunkcją neutrofilii, czyli białych krwinek odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego człowieka. Zaburzenia w funkcjonowaniu neutrofilii często wiążą się z nierealizowaniem szczepień ochronnych i/lub z wysokim ryzykiem infekcji zagrażających życiu (w Polsce ok. 3000 dzieci rocznie). Projekt będzie realizowany przez konsorcjum złożone z trzech ośrodków akademickich. Finansowanie w wysokości prawie 23 mln zł pozwoli na stworzenie sieci pięciu zespołów badawczych pracujących wspólnie nad rozwiązaniem problemu.

Grant w wysokości ponad 18,5 mln zł otrzymał też projekt Uniwersytetu Warszawskiego dotyczący nanosensoryki i obrazowania z wykorzystaniem efektów kwantowych. Jego efektem ma być lepsze poznanie i rozwinięcie możliwości spektroskopii, obrazowania i ultraszybkich technik wykorzystujących światło. Badacze zrzeszeni w czterech zespołach będą poszukiwali nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych  o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych, które pozwolą m.in. na wykrywanie komórek rakowych.

Nad stworzeniem jakościowo nowych modeli głębokiego nauczania maszynowego będą z kolei pracowali badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu ?Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie?. Na prace sześciu interdyscyplinarnych zespołów badawczych otrzymają oni ponad 19 mln zł.

Najwyższe finansowanie ? w wysokości ponad 26 mln zł – otrzymał projekt Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celem jest stworzenie i kliniczna implementacja urządzenia diagnostycznego do szybkiej, obiektywnej i tańszej diagnostyki komórek białaczkowych. Konsorcjum złożone z sześciu zespołów badawczych opracuje algorytm diagnostyczny, który – w połączeniu z unikalnym urządzeniem – umożliwi szybką analizę komórek białaczkowych i ich sortowanie bez użycia znaczników fluorescencyjnych.

Scharakteryzowanie mocy obliczeniowej i zbadanie możliwych praktycznych zastosowań kubitów, czyli podstawowych jednostek komputera kwantowego to z kolei cel, jaki stawiają sobie fizycy z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie. Aby zrealizować ten ambitny projekt, utworzą sieć czterech ściśle współpracujących ze sobą grup badawczych, zajmujących się nowatorskimi aspektami obliczeń kwantowych. W ramach programu TEAM-NET otrzymali oni ponad 17 mln zł.

W konkursie TEAM-NET jednostki naukowe mogły zdobyć granty na stworzenie sieci współpracujących zespołów badawczych prowadzących interdyscyplinarne badania naukowe. Nabór wniosków był powadzony w październiku 2018r. Do konkursu zgłoszono łącznie 39 projektów. W wyniku merytorycznej oceny wniosków finansowanie na łączną kwotę ponad 105 mln zł przyznano pięciu projektom, które otrzymały największą liczbę punktów. Środki te pozwolą na sfinansowanie badań prowadzonych łącznie przez 25 zespołów badawczych w 18 jednostkach naukowych.

Konkurs TEAM-NET jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wyniki konkursu

Kontakt prasowy: Dominika Wojtysiak, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, tel. 22 845 95 41, tel. kom. 698 931 944, wojtysiak@fnp.org.pl.

Materiały dla mediów

Informacja prasowa.docx

Infografika.jpg

Logo konkursu TEAM-NET

Cofnij