Ponad 11 mln zł od FNP dla młodych naukowców na projekty B+R

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Piętnaścioro młodych badaczy i badaczek zdobyło łącznie ponad 11 mln zł od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na realizację innowacyjnych projektów B+R w Polsce w czwartym konkursie w programach HOMING i POWROTY.

W ramach programu HOMING, skierowanego do osób z zagranicy, które chcą realizować w Polsce projekt badawczy, karierę w naszym kraju będzie rozwijało 12 młodych doktorów. Otrzymają oni łącznie 8,8 mln zł na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich. Z kolei program POWROTY umożliwi trzem badaczkom powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem. Na prowadzenie badań laureatki otrzymają łącznie 2,4 mln zł. Środki na finansowanie grantów w obu programach pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do czwartego konkursu w programie HOMING zgłoszono 45 projektów, natomiast w programie POWROTY ? 27 projektów. Laureatki i laureaci obu programów będą współpracować z 26 zagranicznymi partnerami naukowymi, 6 polskimi partnerami naukowymi oraz trzema partnerami gospodarczym z Polski. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie co najmniej 21 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 29 stypendiów dla studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Finansowanie projektów zostało przyznane na dwa lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Jedną z laureatek czwartego konkursu w programie HOMING została dr Monika Bijata z Hannover Medical School w Niemczech. Na realizację grantu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie dr Bijata otrzymała prawie 800 tys. zł. Dr Bijata będzie prowadzić badania dotyczące przyczyn depresji i rozwijać nowe podejście badawcze oparte na zrozumieniu neurobiologicznych procesów leżących u podstaw tej choroby.

Duże obciążenie ekonomiczne i społeczne społeczeństwa związane z depresją rośnie z każdym rokiem, głównie z powodu niskiej skuteczności standardowego leczenia przeciwdepresyjnego. Większość terapii bowiem nadal koncentruje się na szlakach sygnałowych opisanych wiele lat temu. Dlatego istnieje pilna potrzeba badań poprawiających nasze zrozumienie neurobiologicznych podstaw depresji. W projekcie planuję zastosować nowe podejście wykraczające poza ustalone paradygmaty rozumienia funkcji układu serotoninergicznego, macierzy zewnątrzkomórkowej mózgu, plastyczności synaptycznej i patomechanizmu depresji. Oczekiwane wyniki proponowanego projektu to bardzo dokładny opis ścieżki aktywacji białka MMP-9 w wyniku stymulacji receptorów serotoninowych. Zdobyta wiedza może przyczynić się do opracowania nowych, potencjalnie efektywniejszych terapii antydepresyjnych w przyszłości ? tłumaczy dr Bijata

Grant w programie HOMING otrzymała również dr inż. Maria Kozłowska, która przed przyjazdem do Polski była związana z Miami University w USA. Finansowanie w wysokości ponad 360 tys. zł pozwoli jej na prowadzenie badań w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dotyczących sejsmiczności indukowanej. Zjawisko to jest szczególnym przypadkiem aktywności sejsmicznej, która wywołana jest bezpośrednio działalnością człowieka: głównie górnictwem, wydobyciem gazu i ropy, itp. Wstrząsy spowodowane tymi działaniami stwarzają zagrożenie nie tylko dla realizacji samych procesów wydobywczych, ale przede wszystkim dla ludzi przy nich pracujących i osób mieszkających w pobliżu. Celem mojego projektu jest zbadanie wpływu lokalnych warunków geologicznych, charakteru i warunków procesu indukującego i fizycznych parametrów wstrząsu głównego na aktywność wstrząsów następczych po silnych zjawiskach indukowanych oraz zbadanie przyczyn występowania nietypowych sekwencji wstrząsów następczych. Wyniki badań przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa wydobycia zasobów naturalnych i pomogą w optymalizacji procesów produkcyjnych ? opowiada dr Kozłowska.

W gronie laureatów czwartego konkursu w programie HOMING znaleźli się także: dr Paweł Ferdek z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Izabela Kamińska z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, dr Jacek Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, dr Paulina I. Komar z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, dr inż. Anna Musiał z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, dr Tomasz Pawlak z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, dr inż. Michał Sądel z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, dr Mariusz Semczuk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr Piotr Skowron z  Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, dr Dongdong Wang z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

Natomiast w programie POWROTY grant w wysokości blisko 800 tys. złotych uzyskała dr inż. Monika Wilamowska ? Zawłocka. Po przerwie związanej z rodzicielstwem będzie prowadzić badania na Politechnice Gdańskiej. Ich cel to stworzenie prototypu baterii, którą można naładować w kilka minut. W ramach projektu chcemy wytworzyć w skali laboratoryjnej urządzenie hybrydowe do magazynowania energii oparte na materiałach kompozytowych do zastosowań o dużej mocy. Taka ?bateria nowego typu? może mieć ogromny wpływ przede wszystkim na rozwój ekologicznego przemysłu motoryzacyjnego, ale również na rozwój przenośnych urządzeń elektronicznych ? tłumaczy dr Zawłocka.

Granty w czwartym konkursie w programie POWROTY otrzymały także: dr inż. Marta Sawicka z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie i dr Anna A. Sroka-Bartnicka z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Kontakt prasowy: Dominika Wojtysiak-Łańska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 22 845 95 41, 698 931 944, wojtysiak@fnp.org.pl.

Materiały dla mediów:

Wszystkie materiały do nieodpłatnego wykorzystania.

Cofnij