Ponad 140 mln zł w drugim otwartym konkursie w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze FNP

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza dziś drugi otwarty konkurs, w którym można ubiegać się o środki na prowadzenie innowacyjnych badań w jednostkach naukowych realizujących tzw. międzynarodowe agendy badawcze. W drugim konkursie do zdobycia jest 140 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Realizowany przez FNP program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) ma umożliwić stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, które będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Adresatami programu MAB są wybitni uczeni z Polski i z zagranicy, którzy chcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym ośrodkiem badawczym z zagranicy. Każdy projekt może uzyskać wsparcie w wysokości niezbędnej do realizacji agendy badawczej, sugerowana wysokość finansowania na 5 lat to ok. 35 mln zł, z możliwością powiększenia.

W programie MAB chodzi o realizację badań naukowych na światowym poziomie w specjalnych, międzynarodowych instytucjach działających na innych zasadach niż te, które obecnie funkcjonują
w naszym systemie nauki
– mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Najważniejsze jest, aby te jednostki tworzyć wokół wybitnego uczonego ? tak jak się tworzy np. niemieckie prestiżowe instytuty Maksa Plancka ? który będzie wyznaczał zakres działalności każdej z tych instytucji oraz aby nad jakością prowadzonych badań czuwała międzynarodowa rada naukowa ? dodaje prof. M. Żylicz.

Nabór wniosków w drugim otwartym konkursie (dokumentacja konkursowa nr 3/2016) jest trzyetapowy. Termin złożenia pierwszej części wniosku upływa 30 października br. Każdy wniosek podlega trzyczęściowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez zagranicznych recenzentów i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Wniosek może złożyć naukowiec o uznanym dorobku naukowym, będący autorytetem w swojej dziedzinie na świecie. Po wygraniu konkursu zostanie on liderem grupy badawczej w jednostce realizującej MAB oraz będzie odpowiadał za zarządzanie tą jednostką. Przedstawiona przez niego agenda badawcza ma być odpowiedzią na konkretne, konkurencyjne w skali międzynarodowej wyzwanie naukowe lub społeczno-gospodarcze, a projekt powinien cechować się nowatorskim i przełomowym podejściem do jego rozwiązywania, które powinno zapewnić jednostce zdobycie czołowej pozycji na świecie. Nad jakością prac badawczych i konkursami na liderów grup badawczych w każdej jednostce czuwać będzie Międzynarodowy Komitet Naukowy, w skład którego mogą wejść zarówno naukowcy o uznanym w świecie dorobku, jak i przedsiębiorcy mający doświadczenie w prowadzeniu prac B+R i we wdrażaniu nowych technologii.

Badacze z Polski i zagranicy oraz przedstawiciele instytucji naukowych zainteresowanych realizacją międzynarodowych agend badawczych w Polsce mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu MAB, które odbędzie się 8 września br. w siedzibie FNP w Warszawie. Spotkanie będzie transmitowane on line. Więcej informacji: TUTAJ

Pierwszy otwarty konkurs w programie MAB został już rozstrzygnięty. Zwyciężył w nim projekt złożony przez prof. Tomasza Dietla oraz prof. Tomasza Wojtowicza z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, na który FNP przeznaczyła prawie 40 mln zł z funduszy strukturalnych UE.  Środki te posłużą do stworzenia w Polsce Międzynarodowego Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop), w którym będą prowadzone interdyscyplinarne badania z zakresu materiałoznawstwa, nanotechnologii, fizyki półprzewodników oraz badań nad magnetyzmem i nadprzewodnictwem, przyczyniając się do opracowania nowych materiałów topologicznych. Więcej informacji TUTAJ

Łączny budżet programu Międzynarodowe Agendy Badawcze to około 530 mln zł. Środki te dofinansują powstanie do 10 jednostek realizujących MAB. Program jest współfinansowany w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Realizuje go FNP na mocy umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pełniącym funkcję instytucji pośredniczącej w programie. FNP zamierza ogłaszać kolejne konkursy w 2017 r. i 2018 r.

Na zdjęciu – prof. T. Dietl i prof. T. Wojtowicz, których projekt otrzymał finansowanie w pierwszym otwartym konkursie MBA, fot. One HD

Materiały dla mediów:

Informacja prasowa.docx

Zdjęcie – Prof. T. Dietl i prof. T. Wojtowicz.jpg (hi-res)

Logo programu MAB

Logo FNP

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak, Senior Public Relations Officer, tel.:22 845 95 41; 698 931 944, e-mail: wojtysiak@fnp.org.pl

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

Cofnij