Ponad 140 mln zł w trzecim otwartym konkursie w programie MAB

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Dzisiaj, 28 kwietnia 2017 r., Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła trzeci otwarty konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). O środki w wysokości 140 mln zł mogą się ubiegać wybitni uczeni z całego świata, którzy chcieliby założyć w Polsce autonomiczne instytucje badawcze i prowadzić w nich innowacyjne badania.

Na jedną nowopowstałą instytucję badawczą można otrzymać finansowanie w wysokości co najmniej 35 mln zł. Środki te mają sfinansować badania prowadzone przez kilka grup badawczych w pierwszych pięciu latach funkcjonowania instytucji. Do końca 2020 r. Fundacja zamierza przeznaczyć znaczne środki na rozwój co najmniej 10 jednostek realizujących MAB, w których zatrudnienie znajdzie w sumie nawet 500 młodych i doświadczonych badaczy z Polski i z zagranicy.

Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie w Polsce warunków do uprawiania nauki na światowym poziomie – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Bardzo nam zależy, aby w dłuższej perspektywie program MAB krzewił kulturę jakości w Polsce i przyczynił się do wzrostu pozycji polskiej nauki na świecie.

Do konkursu mogą się zgłosić: indywidualny naukowiec, tandem złożony z naukowców zamierzających prowadzić grupy badawcze lub tandem złożony z jednego lidera grupy badawczej i jednego naukowca o kompetencjach menedżerskich. Wnioskodawcy proponują zarówno temat badań, jak i przedstawiają pomysł na organizację całej jednostki i wizję jej przyszłości. W konkursie oceniania jest oryginalność i innowacyjność przedstawionego programu badawczego. W założeniach programu przewidziano też, że w trakcie projektu jednostka realizująca MAB musi rozwijać partnerstwo gospodarcze.

W programie MAB dajemy naukowcom wolność w doborze tematyki badawczej. Warunkiem jest jednak, aby pomysł na badania był oryginalny i ambitny – czyli stanowił odpowiedź na jakieś konkretne, konkurencyjne w skali międzynarodowej wyzwanie naukowe lub społeczno-gospodarcze – mówi prof. Maciej Żylicz. Oczywiście kluczowe dla nowej jednostki będzie również pozyskanie świetnych naukowców – liderów grup badawczych, a także najzdolniejszych młodych badaczy tworzących zespoły. To wszystko razem ma pomóc jednostkom realizującym MAB w zdobyciu czołowej pozycji na świecie w swojej dziedzinie – dodaje prof. Żylicz.

Duży nacisk jest również kładziony na współpracę z renomowaną zagraniczną instytucją badawczą. Zagraniczny partner wnosi do projektu swoje know-how zarówno w zakresie zarządzania nauką, komercjalizacji wyników badań, jak i pozyskiwania do pracy naukowej najlepszych kandydatów w drodze otwartych, międzynarodowych konkursów. Nad jakością prac badawczych i konkursami na liderów grup badawczych w każdej jednostce czuwać będzie powołany przez dyrektora i partnerów Międzynarodowy Komitet Naukowy złożony z naukowców lub przedsiębiorców reprezentujących dziedzinę MAB.

Trzeci otwarty konkurs w programie MAB został uruchomiony 28 kwietnia br. Nabór wniosków jest trzyetapowy. Termin złożenia pierwszej części wniosku upływa 30 czerwca br. Każdy wniosek podlega trzyczęściowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez zagranicznych ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym, jak i recenzentów.

Pierwszy konkurs w programie MAB został rozstrzygnięty w czerwcu 2016 r. Zwyciężył w nim projekt prof. Tomasza Dietla oraz prof. Tomasza Wojtowicza z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, na który FNP przeznaczyła prawie 40 mln zł. Środki te posłużą do stworzenia w Polsce Międzynarodowego Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop), w którym będą prowadzone interdyscyplinarne badania z zakresu materiałoznawstwa, nanotechnologii, fizyki półprzewodników oraz badań nad magnetyzmem i nadprzewodnictwem, przyczyniając się do opracowania nowych materiałów topologicznych.

025

Na zdjęciu od lewej: prof. Tomasz Dietl i prof. Tomasz Wojtowicz, laureaci pierwszego konkursu w programie MAB. Fot. One HD.

Wyniki drugiego otwartego konkursu zostaną ogłoszone w maju br. FNP planuje ogłosić kolejne konkursy w 2017 r. i 2018 r.

Program MAB jest współfinansowany w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

 

Cofnij