Ponad 18 mln zł dla młodych naukowców na założenie pierwszych zespołów badawczych

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Rozszyfrowanie mechanizmu genetycznego prowadzącego do zaburzeń rytmu serca, stworzenie narzędzia pozwalającego na dokładniejsze prognozowanie pogody czy opracowanie prototypu samotestującego się urządzenia szyfrującego, dzięki któremu możliwe będzie zmniejszenie cyberprzestępczości ? to tematy tylko niektórych projektów, jakie prowadzić będą laureaci pierwszego konkursu w programie FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Dzięki programowi FIRST TEAM młodzi doktorzy z całego świata mogą zdobyć środki na założenie w Polsce swojego pierwszego zespołu badawczego. Do pierwszego konkursu zgłoszono 118 projektów, z których dziesięć otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 18,5 mln zł. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 ? 2020. Laureaci będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 16 naukowymi partnerami z zagranicy. Kolejne konkursy planowane są do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku. Nabór wniosków do kolejnego konkursu ruszy już 15 sierpnia br.

Uzyskanie doktoratu oraz etap stażu podoktorskiego jest dla większości młodych badaczy kluczowym momentem, w którym podejmują oni decyzję odnośnie kontynuacji kariery naukowej. Fundacja stworzyła program FIRST TEAM właśnie po to, aby zachęcić ich do podjęcia kolejnego kroku ? poprzez zapewnienie atrakcyjnych warunków finansowych oraz możliwości uzyskania samodzielności naukowej – mówi Michał Pietras, dyrektor ds. działalności programowej FNP.

Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie ponad 20 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz blisko 30 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych. Finansowanie projektów zostało przyznane na trzy lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej procedury merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Jedną z laureatek pierwszego konkursu w programie FIRST TEAM jest pochodząca z Singapuru dr Cecilia Lanny Winata, która wraz ze swoim zespołem będzie realizować projekt w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Dr Winata otrzymała prawie 2 mln zł na prowadzenie badań mających na celu poznanie mechanizmu genetycznego regulującego rozwój układu przewodzącego serca, co stanowi pierwszy krok do lepszego poznania zaburzeń rytmu serca.

Zaburzenia rytmu serca są stanem zagrażającym życiu, ponieważ wpływają negatywnie na zdolność serca do pompowania krwi w sposób ciągły i skoordynowany. To może doprowadzić do niewystarczającego zaopatrzenia organizmu w krew, a w cięższych przypadkach do tworzenia się wewnętrznych skrzepów, których skutkiem może być zawał serca i udar. Czynniki genetyczne wywołujące ten stan są praktycznie nieznane, co utrudnia zdolność przewidywania ryzyka rozwoju zaburzeń rytmu serca. Możliwości leczenia takich zaburzeń są ograniczone – najczęstsze to operacja chirurgiczna i wszczepienie sztucznych rozruszników, a więc metody ryzykowne i inwazyjne. W związku z tym większość pacjentów z arytmią musi żyć z tym schorzeniem, doświadczać spadku jakości życia i często poddawać się zabiegom medycznym ze względu na nieustannie nawracające objawy ? wyjaśnia laureatka.

Z kolei dr Zbigniew Piotrowski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, który na realizację swojego projektu otrzymał 2 mln zł, wraz z czteroosobowym zespołem chce stworzyć narzędzie, dzięki któremu w Europie dostępna będzie prognoza pogody o wysokiej rozdzielczości.

Zespół dr. Piotrowskiego chce wdrożyć wiodący w skali światowej model numeryczny (program komputerowy) do badania atmosfery, a także zastosować najnowocześniejsze procesory i karty graficzne, umożliwiające obliczanie regionalnej prognozy pogody z niespotykaną dotąd dokładnością. Wdrożenie modelu COSMO-EULAG do tworzenia prognoz pogody będzie miało wpływ na te dziedziny życia, w których istotna jest jakość informacji pogodowej. Możliwe będzie bardziej wiarygodne przewidywanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, których coraz częstsze występowanie spodziewane jest wraz z postępującymi zmianami klimatu. Służby meteorologiczne uzyskają technologię potrzebną do wysokorozdzielczego prognozowania ekstremalnej pogody na obszarach wysokogórskich, gdzie możliwości aktualnie stosowanych modeli numerycznych są na wyczerpaniu ? wyjaśnia dr Piotrowski.

Inny laureat, dr inż. Marcin Pawłowski z Uniwersytetu Gdańskiego, który otrzymał na prowadzenie badań prawie 1,5 mln zł, będzie dążył do opracowania prototypu urządzenia wykorzystywanego do szyfrowania, które podczas pracy nieustannie samo się testuje. W zbudowaniu urządzenia o takich cechach dr. Pawłowskiemu pomogą prawa rządzące mechaniką kwantową – jeśli takie urządzenie chciałoby jednocześnie zaszyfrować dane w nie dość bezpieczny sposób oraz przejść test musiałoby złamać te prawa. Zaletą samotestujących się maszyn jest również to, że stale przeprowadzane badanie sprawności, nie tylko uniemożliwia umieszczenie koni trojańskich, ale także pomaga w natychmiastowym wykryciu usterki, która powstała podczas pracy i informuje o tym użytkownika.

Zaprojektowane przez nas prototypy mają być na tyle proste i tanie, aby ich zakup i obsługa były w zakresie możliwości małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewni im to poziom bezpieczeństwa danych porównywalny z takim, który obecnie dostępny jest wyłącznie dla agencji wywiadowczych. Szeroki dostęp do tanich, superbezpiecznych i niezawodnych systemów kryptograficznych może znacznie zmniejszyć cyberprzestępczość ? mówi dr Pawłowski.

W gronie laureatów znaleźli się również: dr inż. Grzegorz Brus z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, dr Sebastian Glatt z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr inż. Mariusz Klimczak z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, dr Paweł Majewski z Uniwersytetu Warszawskiego, dr inż. Marcin Słoma z Politechniki Warszawskiej, dr Paweł Zawadzki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr inż. Maciej Zgirski z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

***

W programie FIRST TEAM młodzi doktorzy (niezależnie od ich narodowości) mogą zdobyć środki na finansowanie pierwszych zespołów badawczych. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być prace B+R o dużym potencjale aplikacyjnym bądź przełomowym znaczeniu naukowym zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 3 lat (z możliwością przedłużenia o 1 rok). Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce.

 

Kontakt prasowy: Marta Michalska-Bugajska: tel.: 604 128 182, e-mail: bugajska@fnp.org.pl.

 

Materiały dla mediów:

Informacja dla mediów.docx

Lista laureatów FIRST TEAM – konkurs 1/2016.docx

Infografika – statystyki konkursu.jpg

Animacja – statystyki konkursu.mp4

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

 

Cofnij