Ponad 25 mln zł od FNP na innowacyjne badania aplikacyjne: I konkurs TEAM-TECH rozstrzygnięty

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Nowa metoda terapii nowotworów, tomograficzny mikroskop do prowadzenia szybszych, prostszych i tańszych analiz histopatologicznych, czy niezwykle precyzyjne czujniki  światłowodowe –  to tematy tylko niektórych projektów, jakie prowadzić będą zwycięzcy pierwszego konkursu w programie TEAM-TECH realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Program TEAM-TECH oferuje granty dla zespołów badawczych na prowadzenie prac B+R w zakresie rozwoju technologii lub produktów opartych o odkrycia naukowe. Do pierwszego konkursu zgłoszono 38 projektów, z których osiem uzyskało finansowanie w łącznej wysokości ponad 25 mln zł. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kolejne konkursy będą organizowane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku. Najbliższa szansa na zdobycie dofinansowania w programie TEAM-TECH pojawi się jesienią ? nabór wniosków ruszy 15 listopada br.

TEAM-TECH to jeden z tych programów FNP, które mają za zadanie zbliżać naukę i biznes poprzez realizację prac badawczych lub rozwojowych będących kontynuacją oryginalnych odkryć naukowych. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu programowi powstanie wiele ciekawych rozwiązań, które z sukcesem znajdą zastosowanie w gospodarce i przyczynią się do poprawy jakości naszego życia ? mówi Michał Pietras, dyrektor ds. działalności programowej FNP.

Wyniki konkursu_infografikaLaureaci pierwszego konkursu będą  realizować swoje projekty zarówno w jednostkach naukowych, firmach jak i w konsorcjach naukowo-przemysłowych. Każdy z zespołów będzie współpracował z co najmniej jednym partnerem gospodarczym ? a niektórzy grantobiorcy będą mieć ich nawet kilku. Łącznie do realizacji wszystkich projektów zaangażowanych zostanie 14 firm. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie co najmniej 43 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 48 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych. Finansowanie projektów zostało przyznane na trzy lata.

Jednym z nagrodzonych badaczy jest dr n. med. Tomasz Rygiel z Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który pozyskał finansowanie w wysokości ponad 3,2 mln zł. Będzie on pracował nad stworzeniem nowej metody dostarczania leków bezpośrednio do komórek nowotworowych. Stworzenie takiego celowanego systemu pozwoli na zwiększenie skuteczności terapii i zmniejszenie efektów ubocznych, co może znacząco wydłużyć okres przeżycia i poprawić komfort życia pacjentów onkologicznych, stanowiąc długo oczekiwany przełom w terapii nowotworów. Projekt dra Rygla będzie realizowany w konsorcjum naukowo ? przemysłowym WUM i biotechnologiczną firmę Cellis.

Nad projektem o zastosowaniu w medycynie będzie pracowała także prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska z Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej, która otrzymała finansowanie w wysokości 3,4 mln zł. Głównym celem jej badań będzie opracowanie, przetestowanie i przygotowanie do komercjalizacji nowatorskiego układu tomograficznego mikroskopu fazowego. Jednym z głównych obszarów, w których tomograficzna mikroskopia fazowa znajdzie zastosowanie jest histopatologia. Pozwoli ona na odciążenie lekarzy histopatologów, umożliwiając automatyzację pomiaru skrawka tkanki bez jego wcześniejszego barwienia co sprawi, że cały proces pomiarowy będzie szybszy, prostszy i tańszy.

Do najwyżej finansowanych projektów (prawie 3,5 mln zł) należy natomiast projekt realizowany przez firmę InPhoTech Sp. z o.o. w konsorcjum z Polskim Centrum Fotoniki i Światłowodów, którym  kierować będzie dr inż. Tomasz Nasiłowski. Projekt polega na opracowaniu wyjątkowego światłowodu opartego na unikalnej technologii powietrzno-szklanych mikro- i nanostruktur tworzących specjalne włókna optyczne. Zastosowanie takiego światłowodu nowej generacji np. w systemach czujników pozwoli na dokonywanie niezwykle precyzyjnych i niezawodnych pomiarów prowadzonych także w bardzo trudnych warunkach (jak np. wysokie temperatury czy promieniowanie radioaktywne). Takie czujniki będą miały bardzo szerokie spektrum zastosowań: dzięki nim będzie można odczytywać stan techniczny, naprężenie i inne parametry, które decydują o bezpieczeństwie użytkowania na przykład konstrukcji budynków, torów kolejowych, rurociągów, czy sieci wysokiego napięcia; będą również mogły służyć do budowy inteligentnych sieci energetycznych, inteligentnych systemów monitorowania kopalni, a nawet gazociągów i rurociągów, a także może stanowić przełom w motoryzacji, przy projektowaniu inteligentnych, oszczędnych pojazdów elektrycznych i w wielu innych aplikacjach.

Uruchomiony w 2016 r. program TEAM-TECH oferuje finansowanie dla zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych i realizujących projekty B+R we współpracy z partnerem gospodarczym dotyczące rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu. Finansowanie będzie można zdobyć na projekty trwające 3 lata (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata).  Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Wnioski mogą składać osoby posiadające co najmniej stopień doktora.

Pozostałe projekty wybrane do finansowania w pierwszym konkursie TEAM-TECH

Prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechniki Gdańskiej ? jako jedyny spoza Warszawy ? we współpracy z firmą EM Invent będzie realizował projekt dotyczący opracowania i wprowadzenia na światowe rynki zaawansowanego programu komputerowego służącego do projektowania biosensorów i sensorów wykorzystujących fale elektromagnetyczne oraz układów elektronicznych wysokiej częstotliwości, pozwalających na zdalny odczyt mierzonych danych i przeznaczonych do zastosowań m.in. w ciągłej diagnostyce medycznej, inteligentnych miastach, domach i innych  środowiskach, a także w szerszym kontekście Internetu rzeczy – IoT (ang. Internet of Things).

Dr hab. Ryszard Buczyński z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych będzie weryfikował możliwości zastosowania w praktyce nanostrukturyzowanych elementów mikrooptycznych w wybranych dziedzinach począwszy od telekomunikacji i czujników światłowodowych, aż do obrazowania 3D i kamer jednofotonowych.

Prof. dr hab. inż. Karol Grela z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego będzie zajmował się opracowaniem nowych ?zakotwiczonych? kompleksów złota i rutenu, które zostaną zastosowane jako katalizatory reakcji organicznych, prowadzących do powstania wielu cennych związków organicznych. Związki te mogą znaleźć zastosowanie m.in. w produkcji farmaceutyków (szczególnie tzw. ?leków innowacyjnych?), środków zapachowych, feromonów (jako nietoksycznych środków ochrony roślin), środków czystości, specjalnych klejów i kompozytów, itp. Otrzymane katalizatory i ulepszone metody prowadzenia z nimi produkcji chemicznej, mogą być także użyte w konwersji tanich surowców odnawialnych (np. oleju rzepakowego) w cenniejsze produkty chemiczne, w tym dodatki do paliw, czy substancje do produkcji farb i lakierów.

Prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Malinowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej będzie opracowywał wysokosprawny i zdolny do pracy w przypadku awarii inteligentnego transformator na bazie elementów z węglika krzemu na potrzeby rozproszonych systemów dystrybucji energii elektrycznej.

Prof. dr hab. Jerzy Krupka z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych będzie pracował nad stworzeniem dokładnych metod pomiaru elektromagnetycznych właściwości materiałów (np. przenikalności elektrycznej) w zakresie fal milimetrowych i subterahercowych.

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak-Łańska: tel. 22 845 95 41; 698 931 944; wojtysiak@fnp.org.pl

Materiały dla mediów:

Informacja prasowa.doc

Logo TEAM-TECH

Zdjęcia autorów nagrodzonych projektów (wybrane) do nieodpłatnego wykorzystania:

Prof. Małgorzata Kujawińska

dr Tomasz Rygiel

Prof. Karol Grela

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

Cofnij