Ponad 26 mln zł od FNP na powstanie pierwszych zespołów badawczych

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów piątego, ostatniego już konkursu w programie FIRST TEAM. Trzynaścioro młodych badaczy otrzymało od FNP granty w wysokości ponad 26 mln złotych na stworzenie swoich pierwszych zespołów badawczych.

W programie FIRST TEAM Fundacja wspiera młodych doktorów w budowaniu samodzielności naukowej, przyznając im po ok. 2 mln zł na realizację projektów zespołowych i podejmowanie najciekawszych wyzwań badawczych. Granty są finansowane ze środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Efekty kwantowe i nowoczesne technologie

Jednym z laureatów konkursu w programie FIRST TEAM został dr Michał Tomza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Badania dra Tomzy i jego zespołu otworzą drogę do wykorzystania w życiu codziennym technologii kwantowych – m.in. komputerów kwantowych i internetu kwantowego. – W ramach projektu zostaną opracowane nowe metody tworzenia i kontroli oraz nowe zastosowania złożonych cząsteczek w ultraniskich temperaturach. Projekt przyczyni się do rozwoju i lepszego zrozumienia kwantowej teorii materii oraz oddziaływań materii ze światłem na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Dobre zrozumienie kwantowej teorii materii jest coraz ważniejsze w nowoczesnych technologiach, ponieważ jest niezbędne do przewidywania i projektowania nietrywialnych właściwości oraz dynamiki zaawansowanych materiałów, nanostruktur i nanomaszyn. Uwzględnienie efektów kwantowych w projektowaniu nowoczesnych urządzeń i procesów produkcyjnych będzie niedługo konieczne do utrzymania tempa rozwoju technologicznego – mówi dr Michał Tomza, który na realizację projektu otrzymał od FNP grant w wysokości 2 mln zł.

Skuteczna walka z zakażeniami bakteryjnymi

Dzięki grantowi z programu FIRST TEAM dr Maria Górna wraz ze swoim zespołem będzie rozwiązywać narastający problem odporności bakterii na antybiotyki i opracowywać nową strategię działania leków przeciwbakteryjnych. – Skalę zagrożenia szczepami antybiotykoopornymi pokazują prognozy przewidujące, że w 2050 roku ilość przypadków śmiertelnych powodowanych zakażeniami przekroczy liczbę zgonów z powodu chorób nowotworowych. Niestety, nowe antybiotyki odkrywane są rzadko, a bakterie szybko się na nie uodparniają, potrzeba więc nowych podejść do tworzenia leków przeciwbakteryjnych. Mamy nadzieję, że uzyskane przez nas wyniki przyczynią się do zwalczania zakażeń bakteryjnych na drodze badań funkcji białek patogenów bakteryjnych i rozwoju nowych skuteczniejszych antybiotyków – mówi laureatka. Dr Górna będzie realizować swój grant w wysokości ponad 2 mln zł na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Finansowanie w piątym, ostatnim konkursie w programie FIRST TEAM otrzymali ponadto: dr Stanisław Dunin-Horkawicz, dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk, dr Aleksander Grabiec, dr Bartłomiej Graczykowski, dr Michał Karpiński, dr Agata Karska, dr Łukasz Piątkowski, dr Filippo Pierini, dr Wojciech Pokrzywa, dr Alexander Streltsov i dr Roman Szczęsny.

infografika first team

Do piątego konkursu w programie FIRST TEAM zgłoszono 131 wniosków, z których recenzenci i eksperci zarekomendowali do finansowania trzynaście projektów na kwotę ponad 26 mln złotych. Środki otrzymane od FNP pozwolą wyróżnionym liderom na stworzenie własnych zespołów badawczych i sfinansowanie co najmniej 29 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 35 stypendiów dla doktorantów i studentów zaangażowanych w realizację prac badawczych. Do współpracy przy prowadzeniu badań zostało zaproszonych 28 zagranicznych i 12 krajowych partnerów naukowych.

***

Program FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oferował granty w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego. O środki mogli ubiegać się młodzi doktorzy do pięciu lat po doktoracie, niezależnie od narodowości. W ramach programu można było realizować przełomowe prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zgodne z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Projekty mogły być prowadzone w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Laureaci byli wybierani na podstawie trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym. Granty były przyznawane na trzy lata z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

W programie FIRST TEAM Fundacja przeprowadziła pięć konkursów. Zgłosiło się do nich ponad 500 kandydatów, z czego finansowanie na kwotę ponad 107 milionów złotych otrzymało 54 laureatów. W realizację projektów w programie FIRST TEAM zaangażowanych jest ponad 190 osób.

fnp FIRST TEAM

/Na zdjęciu: dr Michał Tomza, fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska/

Kontakt prasowy: Jurgita Kraużlis, krauzlis@fnp.org.pl, tel. 22 311 84 47, kom. 604 129 878

Materiały dla mediów:

Informacja prasowa

Zdjęcie do nieodpłatnego wykorzystania: Dr Michał Tomza, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zdobywca grantu w programie FIRST TEAM, fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Statystyki piątego konkursu FIRST TEAM

Infografika: podsumowanie wszystkich konkursów w programie FIRST TEAM

Cofnij