Ponad 615 mln zł dla naukowców i firm w projektach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia nową ofertę na finansowanie innowacyjnych badań ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ponad 305 mln zł zostanie przeznaczonych na rozwiązywanie zagadnień naukowych o znaczeniu aplikacyjnym w zespołach badawczych, ok. 205 mln zł otrzymają autorzy projektów technologicznych, a ok. 100 mln zł trafi do badaczy chcących powrócić do pracy naukowej w Polsce. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już na początku lutego.

Wsparcie będzie udzielane w ramach pięciu programów: TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, POWROTY i HOMING. W zależności od programu będzie można zdobyć od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych na realizację innowacyjnych projektów wpisujących się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli określonych dziedzin gospodarki, których potencjał Polska chce rozwijać, aby konkurować na poziomie globalnym. Z tego wsparcia będą mogły skorzystać także firmy. Otrzymają one nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Przyświecają nam dwa cele. Po pierwsze ? inwestowanie w ludzi. Chcielibyśmy, aby doskonale wyposażone laboratoria, jakie w ostatnich latach powstały w Polsce, zapełniły się świetnymi naukowcami z Polski i z zagranicy, realizującymi badania, które odpowiadają na wyzwania współczesności. Po drugie ? zbliżenie nauki i gospodarki, co wynika bezpośrednio z założeń POIR. Chcielibyśmy, aby przedstawiciele nauki i biznesu nawiązali skuteczny dialog na temat wzajemnych potrzeb i możliwości, tak aby naukowcy nie odkładali wyników swoich badań na półkę, ale by były one wdrażane i wykorzystywane przez przedsiębiorców, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa, w tym także gospodarki ? mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, niezależnie od narodowości. Projekty będzie można realizować w jednostce, przedsiębiorstwie lub ? w niektórych programach ? w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na tworzenie zespołów. Będą z nich mogli skorzystać zarówno doświadczeni badacze, chcący realizować przełomowe w skali międzynarodowej badania naukowe (program TEAM), jak i młodzi doktorzy, którzy będą mogli ubiegać się o wsparcie na stworzenie pierwszego zespołu (program FIRST TEAM). Specjalna oferta jest skierowana także do osób, które mają duże doświadczenie we wdrażaniu wyników badań naukowych. Z myślą o nich powstał program TEAM-TECH, w którym będą finansowane projekty zespołowe mające na celu rozwój technologii, procesu lub innowacyjnego produktu realizowane we współpracy z partnerem gospodarczym. W ramach tego programu w przyszłości będzie także możliwe finansowanie zespołów rozwijających usługi badawcze z udziałem istniejącej już infrastruktury. Fundacja będzie starała się też ułatwić młodym doktorom powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki (program POWROTY). W ramach programu HOMING będą natomiast oferowane granty na staże podoktorskie dla badaczy chcących wrócić lub przyjechać do Polski z zagranicy.

Nabory do programów planowane są do końca 2019 r. średnio dwa razy w roku. Każdy wniosek złożony do Fundacji będzie podlegał ocenie formalnej i trzyetapowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez recenzentów i ekspertów w ramach panelu naukowo-gospodarczego i interdyscyplinarnego.

Wszystkie środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 ? 2020 (Działanie 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R). Fundacja przewiduje, że pozwolą one na sfinansowanie ponad 350 grantów, w tym utworzenie ponad 150 zespołów. Do realizacji projektów zaangażowanych zostanie ponad 2 100 młodych naukowców (studentów, doktorantów i postdoców).

Materiały dla mediów:

Informacja prasowa.doc

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak-Łańska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 022 845 95 41, 698 931 944, dominika.wojtysiak@fnp.org.pl

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

Cofnij