Ponowne uruchomienie naboru wniosków o wprowadzenie zmian w projektach realizowanych w ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie informujemy, że 6 czerwca br. zostanie ponownie uruchomiony nabór wniosków o wprowadzenie zmian w projektach w ramach programów TEAM, TEAM-TECH (wraz z modułami Core Facility i Core Facility Plus) oraz FIRST TEAM, HOMING i POWROTY.

Zmiany w projektach mogą dotyczyć m.in. zakresu merytorycznego czy przedłużenia czasu realizacji projektu. Przedłużenie projektu może wynikać m.in. z:

  • wprowadzenia dodatkowego zadania związanego z opracowaniem dotychczasowych wyników projektu w celu ich praktycznej weryfikacji pod kątem możliwości komercjalizacji (tzw. ?proof of concept?);
  • udziału w konkursach ERC lub innych międzynarodowych konkursach o podobnym charakterze;
  • nawiązania współpracy z co najmniej jednym, innym liderem zespołu finansowanego przez FNP w ramach PO IR.

Ze zmianami w projekcie będzie mogło się wiązać zwiększenie finansowania.

UWAGA! Zakres możliwych zmian jest szczegółowo opisany w zaktualizowanym dokumencie pt. Uzupełnienia dokumentacji konkursowych dla działania 4.4 PO IR w zakresie wprowadzania zmian w realizowanych projektach (wersja z dnia 23 maja 2018 r.).

Kierownicy projektów będą mogli składać wnioski o zmiany w projektach za pośrednictwem systemu elektronicznego udostępnionego przez Fundację na stronie https://wnioski.fnp.org.pl. Wnioski będą przyjmowane od 6 czerwca 2018 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Szczegółowe informacje o zakresie możliwych zmian, procedurze składania wniosku oraz systemie oceny wniosków znajdują się w dokumencie:

Uzupełnienia dokumentacji konkursowych dla działania 4.4 PO IR w zakresie wprowadzania zmian w realizowanych projektach.

Więcej informacji o możliwościach zmian w projektach udzielają koordynatorzy poszczególnych konkursów w ramach Działania 4.4 PO IR.

Cofnij