Powołanie Rady Fundacji na kadencję 2012-2016

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W piątek, 25 maja br. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Fundacji kadencji 2008-2012. Rada Fundacji to organ sprawujący nadzór nad jej działalnością. Zgodnie ze Statutem FNP, w skład Rady wchodzi od 5 do 7 uczonych powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki (obecnie jest to Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Kandydatów na członków nowej Rady wskazuje ministrowi Rada ustępująca. Każdy członek Rady może zasiadać w niej przez maksymalnie dwie kadencje.

Zorganizowane w siedzibie FNP ostatnie posiedzenie Rady Fundacji kadencji 2008-2012 zaszczyciła swoją obecnością prof. Barbara Kudrycka.

Pani Minister wręczyła podziękowania za pracę na rzecz nauki ustępującym członkom Rady, podkreślając w szczególności zasługi odchodzących członków:

  • prof. Tomasza Jasińskiego – członka Rady FNP w latach 2004-2008 i jej wiceprzewodniczącego w latach 2008-2012;
  • prof. Andrzeja Członkowskiego – członka Rady FNP w latach 2004-2012, a w latach 2008-2012 – jej przewodniczącego oraz
  • prof. Macieja W. Grabskiego, który pełnił funkcję członka Rady FNP w latach 2004-2012, a wcześniej przez wiele lat (1992-2005) kierował Fundacją jako jej prezes.

Pani Minister wręczyła również powołania członkom Rady na kadencję 2012-2016. Rada w nowym składzie rozpocznie pracę 1 września 2012 r.

Skład Rady Fundacji kadencji 2012-2016
nowi członkowie wskazani przez ustępującą Radę:

  • prof. Leon Gradoń z Politechniki Warszawskiej
  • prof. Wojciech Tygielski z Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. Karol Wysokiński z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

dotychczasowi członkowie Rady FNP pozostający w niej na kadencję 2012 – 2016:

  • prof. Irena Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej
  • prof. Henryk Koroniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. Andrzej Jerzmanowski z Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. Marek Świtoński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Cofnij