Prawie 12 mln złotych od FNP dla młodych naukowców

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła ostatnie konkursy w programach HOMING i POWROTY. Dzięki środkom przyznanym przez FNP piętnaścioro młodych badaczy będzie realizować w Polsce innowacyjne projekty B+R poświęcone m.in. modelowaniu matematycznemu zjawisk atmosferycznych, ograniczaniu emisji toksycznych i rakotwórczych substancji z gazów spalinowych czy też walce z otyłością.

Niemal 9 mln złotych Fundacja przyznała na realizację 11 projektów w programie HOMING. Do piątego konkursu w tym programie zgłosiło się 54 kandydatów. Laureaci konkursu – młodzi doktorzy przyjeżdżający do Polski z zagranicy – będą realizować projekty o charakterze staży podoktorskich we współpracy z 25 zagranicznymi i 6 krajowymi partnerami naukowymi, a także z dwoma polskimi partnerami gospodarczymi. Środki pozwolą na sfinansowanie 14 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 21 stypendiów dla młodych naukowców – studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację prac badawczych.

W ramach programu HOMING prawie 900 tys. zł na badania z zakresu psychologii zdrowia otrzymała dr Dominika Kwasnicka z Curtin University w Australii. – W Polsce ponad połowa populacji zmaga się z nadwagą i otyłością, a ten odsetek sukcesywnie wzrasta. Nadmierna masa ciała jest poważnym problem zdrowotnym i ekonomicznym, który przynosi istotne, negatywne konsekwencje społeczne i gospodarcze. Celem mojego projektu jest utworzenie, przetestowanie i rozpowszechnienie internetowego programu prozdrowotnego, który przy wykorzystaniu teorii psychologii zdrowia i badań dostarczy skutecznych narzędzi multimedialnych wspierających redukcję nadwagi i otyłości – mówi dr Kwasnicka. Projekt będzie prowadzony we wrocławskim oddziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

W piątym konkursie w programie HOMING granty otrzymali ponadto: dr Flurin Babst, dr Jędrzej Kaniewski, dr Jan Kołodyński, dr Anna Malik, dr inż. Daniel Prochowicz, dr Krzysztof Szade, dr inż. Paweł Szumniak, dr inż.. Krzysztof Świtkowski, dr Henryk Turski oraz dr inż. Dominika Ziółkowska.

plansza HOMING_wyniki_konkursu

Z kolei do ostatniego konkursu w programie POWROTY zgłosiło się 35 kandydatów. Spośród nich Fundacja wyłoniła czterech laureatów, przyznając im dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln złotych. Te środki pozwolą nagrodzonym badaczom na powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. Swoje projekty laureaci konkursu będą realizować we współpracy z pięcioma zagranicznymi i dwoma polskimi partnerami naukowymi a także z dwoma polskimi partnerami gospodarczymi. Środki pozyskane od FNP pozwolą też na sfinansowanie stypendiów dla dziecięciu młodych naukowców: studentów i doktorantów.

Laureatką ostatniego konkursu w programie POWROTY została między innymi dr inż. Katarzyna Adamska z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Badaczka w ramach grantu w wysokości niemal 800 tys. zł będzie szukać sposobów na zmniejszenie emisji toksycznych i rakotwórczych substancji z gazów spalinowych. – Zanieczyszczenie powietrza cząstkami smogu jest obecnie jednym z największych problemów krajów rozwiniętych i stanowi duże zagrożenie dla zdrowia. Sadza obecna w atmosferze sprzyja również korozji metalu, zanieczyszczeniu wody i gleby oraz zmniejsza produktywność w rolnictwie. Stężenia szkodliwych związków organicznych oraz zanieczyszczenie smogiem w Polsce są wyższe niż w jakimkolwiek innym kraju UE. Mój projekt skupia się głównie na ograniczeniu emisji cząstek stałych z silników benzynowych, które są znacznie słabiej poznane i trudniejsze do spalania niż cząstki z silników diesla – mówi dr inż. Katarzyna Adamska.

Granty w programie POWROTY zostały przyznane jeszcze trzem osobom: drowi Sylwestrowi Arabasowi, dr inż. Pauli Ratajczak i dr Annie Szlachcic.

 

plansza POWROTY_ wyniki_konkursu

 

Finansowanie projektów w obu programach zostało przyznane na dwa lata. Laureaci konkursów zostali wyłonieni w wyniku trzyetapowej oceny merytorycznej przeprowadzonej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w panelach: naukowo-gospodarczym i interdyscyplinarnym.

***

Programy HOMING i POWROTY realizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020.

Program HOMING wspierał badaczy powracających lub przyjeżdżających z zagranicy do pracy naukowej w Polsce. W ramach programu przyznawane były dwuletnie granty w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt o charakterze stażu podoktorskiego. Projekty mogły być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce. W pięciu konkursach przeprowadzonych w programie HOMING Fundacja przyznała 52 granty na kwotę 39,4 mln zł. W realizację tych projektów jest zaangażowanych w sumie ponad 100 naukowców.

 

plansza_homing_wyniki_konkursu

Program POWROTY był skierowany do badaczy, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej przerwali prowadzenie prac B+R ze względu na rodzicielstwo lub z powodu pracy w innym sektorze gospodarki. Przyznawane na dwa lata granty wynosiły ok. 800 tys. zł. Projekty mogły być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce. W pięciu konkursach w tym programie granty w wysokości 14,7 mln złotych otrzymało 19 naukowców, a w realizację projektów zaangażowało się ponad 60 badaczy.

infografika_powroty_statystyki_konkursow

W obu programach dofinansowanie przeznaczone było dla młodych doktorów – niezależnie od narodowości. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogły być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z listy Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Z otrzymanych środków laureaci mogą finansować m.in. wynagrodzenia, stypendia, a także prace zlecone (podwykonawstwo), szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz pokryć inne koszty związane z prowadzeniem prac B+R.

Kontakt prasowy: Zofia Matejewska, matejewska@fnp.org.pl, tel. 22 845 95 44, kom. 606 616 522.

Materiały dla mediów:

Informacja prasowa

Statystyki piątego konkursu w programie HOMING

Statystyki piątego konkursu w programie POWROTY

Infografika: podsumowanie wszystkich konkursów w programie HOMING

Infografika: podsumowanie wszystkich konkursów w programie POWROTY

 

Logotypy_pasek_PL (2)

Cofnij