Prawie 40 mln zł na stworzenie w Polsce nowej instytucji naukowej

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła pierwszy otwarty konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze. Zwyciężył w nim projekt złożony przez prof. Tomasza Dietla oraz prof. Tomasza Wojtowicza z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie. Otrzymają oni prawie 40 mln zł na realizację innowacyjnych badań w nowej jednostce naukowej Polsce.

Nowy ośrodek badawczy powstanie w Warszawie i będzie nosił nazwę Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop). Kierownikiem projektu i zarazem kierownikiem nowej instytucji jest prof. Tomasz Dietl z IF PAN. W ośrodku będą prowadzone  interdyscyplinarne badania z zakresu materiałoznawstwa, nanotechnologii, fizyki półprzewodników oraz badań nad magnetyzmem i nadprzewodnictwem, które przyczynią się do opracowania nowych materiałów topologicznych. Dzięki swym unikalnym właściwościom materiały te mogą odegrać kluczową rolę w urządzeniach następnej generacji (np. komputerach kwantowych), które mogą zrewolucjonizować nasze życie. Badania nad materiałami topologicznymi będą prowadzone przez wyłonionych w międzynarodowych konkursach czołowych badaczy z Polski i z zagranicy. Podczas pierwszych kilku lat finansowania projektu w ośrodku ma działać  6 grup badawczych, w których pracować będzie około 30 naukowców. Będą oni wykorzystywać unikalną infrastrukturę badawczą oferowaną przez polskiego partnera w projekcie ? Instytut Fizyki PAN. Nowa instytucja współpracować będzie także z innymi ośrodkami naukowymi za granicą i w Polsce (w tym z Uniwersytetem Rzeszowskim) oraz z firmami, m.in. VIGO System S.A., Modern Technologies and Filtration S. A., PUREMAT Technologies. Nad jakością prac badawczych i konkursami na liderów grup badawczych czuwać będzie Międzynarodowy Komitet Naukowy, w skład którego wejdą zarówno naukowcy o uznanym w świecie dorobku, jak i przedsiębiorcy mający doświadczenie w prowadzeniu prac B+R i we wdrażaniu nowych technologii.

Tworzenie ośrodka realizującego międzynarodową agendę badawczą to bardzo duże wyzwanie, zarówno administracyjne, jak i naukowe. Wierzymy jednak, że to jeden z lepszych sposobów, żeby zmienić krajobraz nauki w Polsce, pozbyć się złych nawyków i wpuścić do systemu trochę ?świeżej krwi?, tak aby docelowo polska nauka mogą stać się bardziej konkurencyjna na arenie międzynarodowej ? mówi prof. Maciej Żylicz, prezes FNP.

Ponieważ jednym z warunków konkursu było nawiązanie współpracy z uznanym ośrodkiem naukowym z zagranicy, instytucja tworzona przez prof. Dietla i prof. Wojtowicza będzie  działać w ścisłej kooperacji z Uniwersytetem Juliusza Maksymiliana w Würzburgu. Ośrodek ten ma wnieść swoją wiedzę zarówno w zakresie zarządzania nauką, komercjalizacji wyników badań, jak i pozyskiwania do pracy naukowej najlepszych naukowców.

Bardzo się cieszę, że polscy i zagraniczni eksperci oceniający wnioski w konkursie wybrali nasz projekt. Sądzę, że komplementarne umiejętności i doświadczenia badawcze prof. Wojtowicza w dziedzinie nauki o materiałach i moje w fizyce materii skondensowanej pozwolą na stworzenie silnego międzynarodowego centrum naukowego ? mówi prof. Tomasz Dietl.

Pierwsze prace badawcze mają ruszyć na początku 2017 r. Do tego czasu prof. Dietl i prof. Wojtowicz będą organizowali działalność nowej instytucji oraz zatrudniali pierwszych liderów grup badawczych. Na razie nowa jednostka będzie funkcjonowała w oparciu o środki w wysokości 40 mln zł otrzymane od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Docelowo, aby się utrzymać, będzie musiała zainteresować swoimi wynikami przedsiębiorców oraz pozyskiwać dodatkowe granty, również europejskie. Fundacja planuje dofinansowanie powstania w Polsce łącznie 10 instytucji realizujących międzynarodowe agendy badawcze.

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez FNP od listopada 2015 r. ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jego celem jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze praktyki w zakresie identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej, zarządzania pracami B+R oraz komercjalizacji wyników prac B+R. W otwartym konkursie rozpatrywano 32 wnioski. Zwycięzca został wyłoniony w trakcie trzystopniowej procedury konkursowej składającej się z oceny przez panel naukowo-gospodarczy, pisemnej opinii co najmniej dwóch zagranicznych recenzentów oraz rozmowy wnioskodawcy z interdyscyplinarnym, międzynarodowym panelem ekspertów.

Do końca 2017 r. Fundacja planuje ogłoszenie jeszcze 2 konkursów do programu MAB. Najbliższy nabór zostanie otwarty w sierpniu.

Informacja prasowa.doc

Biogram prof. Tomasza Dietla

Biogram prof. Tomasza Wojtowicza

Kontakt prasowy: Dominika Wojtysiak, 22 845 95 41; 698 931 944; wojtysiak@fnp.org.pl

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

 

Cofnij