Prawie 57 mln zł od FNP na przełomowe prace zespołów badawczych

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Test diagnostyczny określający ryzyko utraty przeszczepionej nerki, przenośne urządzenie do badania bakterii w próbkach medycznych i środowiskowych czy metody wykorzystania energii słonecznej i witaminy B12 do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia środowiska ? to tylko niektóre projekty, nad jakimi pracować będą zdobywcy grantów w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.  Na innowacyjne prace prowadzone w 18 zespołach badawczych Fundacja przeznaczy prawie 57 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Prawie 37 mln zł łącznie otrzyma jedenastu laureatów czwartego konkursu w programie TEAM, których wyłoniono spośród 47 kandydatów. Nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 23 naukowymi partnerami zagranicznymi, 6 polskimi partnerami naukowymi oraz 3 partnerami gospodarczymi z Polski. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie 50 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 50 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Z kolei do konkursów w programach TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility Plus zgłoszono łącznie 31 wniosków, spośród których siedem otrzyma dofinansowanie w łącznej wysokości 19,8 mln zł. Laureaci będą realizowali badania we współpracy z 7 partnerami gospodarczymi z Polski, 9 naukowymi partnerami z zagranicy oraz 3 polskimi partnerami naukowymi. W projektach zatrudnionych zostanie łącznie 29 naukowców. W prowadzenie badań zaangażowanych będzie również 27 stypendystów ? studentów i doktorantów.

Finansowanie zostało przyznane na okres 3 lat (tylko w programie TEAM-TECH Core Facility PLUS na 18 miesięcy). Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Jedną z laureatek w programie TEAM została prof. dr hab. Dorota Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie. W ramach grantu w wysokości prawie 3,5 mln zł, prof. Gryko będzie poszukiwać lepszych metod usuwania trwałych zanieczyszczeń organicznych występujących w środowisku  oraz nowych zagrożeń wynikających z powszechnego stosowania (a często nadużywania) środków farmakologicznych. Innowacyjność zaproponowanego przez nią rozwiązania polega na wykorzystaniu naturalnego, całkowicie nietoksycznego i bezpiecznego związku ? witaminy B12 (znanego powszechnie jako niezbędny składnik odżywczy) oraz energii słonecznej. Kataliza witaminą B12 w obecności światła zostanie wykorzystana przy opracowywaniu nowych, bezpiecznych metod wytwarzania wartościowych substancji, takich jak związki biologicznie czynne. Podejście takie pozwoli na wyeliminowanie niektórych toksycznych katalizatorów, w tym metali ciężkich, z chemicznych procesów przemysłowych, czyniąc je bardziej bezpiecznymi i przyjaznymi dla środowiska ? mówi prof. Gryko.  Wyniki otrzymane podczas realizacji projektu znajdą zastosowanie zarówno w nowoczesnych oczyszczalniach ścieków jak i fabrykach przemysłowych związanych z przemysłem chemicznym i farmaceutycznym.

Grant w programie TEAM zdobył także prof. dr hab. Jacek Młynarski z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Otrzymał on prawie 3,5 mln zł na badania, które mają na celu opracowanie metod syntezy grupy związków bioaktywnych oraz nowoczesnych leków przeciwwirusowych. Zaproponowane metody syntezy z zastosowaniem katalizatorów niezawierających metali mogą w sposób znaczący uprościć syntezy wielu leków. Badania będą realizowane we współpracy z firmą Polpharma ? mówi prof. Młynarski.

W gronie laureatek i laureatów czwartego konkursu w programie TEAM znaleźli się także: prof. dr hab. Marcin Drąg (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny), prof. dr hab. Jakub Fichna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski), prof. dr Tadeusz Holak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii), dr Krzysztof Kobielak (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii), prof. dr hab. Jarosław Marszałek (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), prof. dr hab. Paweł Moskal (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), dr hab. Andrzej Stupakiewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki), dr Kenji Yamada (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Małopolskie Centrum Biotechnologii), dr hab. Michał Zawada (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej).

Z kolei w programie TEAM-TECH grant w wysokości blisko 3 mln zł zdobyła dr hab. n. med. Anna Wójcicka, która będzie prowadziła badania w firmie Warsaw Genomics. Celem projektu jest opracowanie kompleksowego testu diagnostycznego umożliwiającego określenie ryzyka utraty przeszczepionej nerki u pacjentów z mikroangiopatiami zakrzepowymi (grupa chorób prowadząca do powstania zakrzepów, które mogą uszkadzać narządy wewnętrzne, szczególnie nerki). Powstały we współpracy z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kompleksowy test genetyczny nie tylko pozwoli na pełną diagnostykę pacjentów z mikroangiopatiami zakrzepowymi, ale również da możliwość opracowania algorytmu prognozującego kliniczny przebieg choroby. Zdobywczynią grantu w wysokości 3 mln zł w programie TEAM-TECH jest także dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, która chce opracować innowacyjne urządzenie diagnostyczne do analizy patogennych bakterii w próbkach medycznych i środowiskowych. W stosunku do dotychczasowych rozwiązań tego typu, proponowane urządzenie będzie wymagało m.in. niewielkich ilości próbek, a także da możliwość uzyskania wyniku w ciągu zaledwie 15 minut. Ponadto będzie to urządzenie przenośne, możliwe do wykorzystania w warunkach polowych (pomiary próbek w naturalnych środowiskach), w zakładach przemysłowych (do kontroli żywności), gabinetach medycznych czy ?przy łóżku pacjenta?. Urządzenie otworzy nową ścieżkę do szybkiego, ultraczułego i specyficznego wykrywania patogennych dla człowieka bakterii w próbkach klinicznych (krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy), środowiskowych i przemyśle spożywczym ? dodaje dr hab. Michota-Kamińska.

Granty w czwartym konkursie w programie TEAM-TECH otrzymali także: dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego), prof. dr hab. Piotr Perlin (Konsorcjum: Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie / TopGaN sp. z o.o.)

Fundacja rozstrzygnęła także konkursy w grupie programów typu ?core facility?, które oferują środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Jednym z laureatów został dr Witold Konopka z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, który zdobył grant w wysokości prawie 1,5 mln zł w programie TEAM-TECH Core Facility PLUS. Celem badań będzie stworzenie zintegrowanej platformy do tworzenia analiz modeli zwierzęcych do zastosowania w badaniach biomedycznych.

Granty w programie TEAM-TECH Core Facility zdobyli: dr hab. inż. Sylwester Kalisz (Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) oraz prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii).

Programy TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS są realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

 Program TEAM oferuje granty na przełomowe w skali międzynarodowej badania realizowane przez wybitnych uczonych w zespołach badawczych. Program TEAM-TECH umożliwia finansowanie projektów B+R związanych z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym o dużym znaczeniu dla gospodarki. Celem programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS jest finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem, rozwojem i wprowadzeniem na rynek usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. W zależności od programu można ubiegać się o środki do 3,5 mln zł na projekty trwające do 36 miesięcy (moduł Core Facility) lub o środki w wysokości od 1,5 mln zł na projekty trwające do 18 miesięcy (w przypadku programu TEAM-TECH Core Facility PLUS). Wnioski mogą składać naukowcy ze stopniem doktora, którzy posiadają doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami. Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa.

Aktualnie trwa nabór do kolejnych konkursów w programach TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TEACH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility Plus. Wnioski w programach można składać do 15 stycznia 2018.

Kolejny konkurs w programach TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS zostanie uruchomiony w lutym 2018. Kolejny konkurs w programach TEAM oraz TEAM?TECH ruszy w kwietniu 2018.

MATERIAŁY DLA MEDIÓW

Informacja prasowa_docx

Zdjęcia z archiwum FNP do nieodpłatnego wykorzystania:

  1. prof. dr hab. Dorota Gryko_Instytut Chemii Organicznej PAN_fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
  2. prof. dr hab. Jacek Młynarski_ Instytut Chemii Organicznej PAN_fot. Krzysztof Sordyl

Infografiki

Kontakt prasowy: Dominika Wojtysiak, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, tel. 22 845 95 41, tel. kom. 698 931 944, wojtysiak@fnp.org.pl.

 

Cofnij