Prawie 59 mln zł od FNP na komputer pokładowy i nie tylko

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Komputer pokładowy dla mikro-satelitów, magazyny danych nowej generacji czy opis najważniejszych koncepcji myślenia historycznego ? to  tylko niektóre projekty, nad jakimi pracować będą zdobywcy grantów w ostatnim konkursie w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Na innowacyjne prace prowadzone w 17 zespołach badawczych Fundacja przeznaczy prawie 59 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Prawie 45 mln zł łącznie na stworzenie zespołów badawczych otrzyma trzynastu laureatów piątego konkursu w programie TEAM. Wyłoniono ich spośród 60 kandydatów. Nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 38 naukowymi partnerami zagranicznymi i 12 polskimi partnerami naukowymi. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie 44 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 39 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Team 5 konkurs INFOGRAFIKA_2

Z kolei ponad 14 mln zł łącznie na realizację projektów B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki otrzyma czterech badaczy nagrodzonych w piątym konkursie w programach TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility. Zostali oni wybrani z grona 29 kandydatów. Laureaci będą prowadzili badania we współpracy z 5 partnerami gospodarczymi z Polski, 7 naukowymi partnerami z zagranicy oraz 6 polskimi partnerami naukowymi. W projektach zatrudnionych zostanie łącznie 15 naukowców. W prowadzenie badań zaangażowanych będzie również 14 stypendystów ? studentów i doktorantów.

INFOGRAFIKA_1(1)

Finansowanie zostało przyznane na okres 3 lat. Laureaci zostali wyłonieni w konkursie w ramach trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Jeden z grantów w programie TEAM w wysokości 2,8 mln zł otrzymał dr hab. inż. Paweł T. Wojciechowski z Politechniki Poznańskiej. W ramach swojego projektu chce stworzyć bezawaryjne magazyny danych, które skalują się, tj. przepustowość systemu rośnie wraz z rosnącą liczbą węzłów lub procesorów.  Aż 90% wszystkich danych na świecie zostało wytworzonych w ciągu ostatnich dwóch lat i ta liczba ciągle rośnie. Dlatego przechowywanie i szybkie udostępnianie danych ma istotne znaczenie dla naszego codziennego funkcjonowania ? tłumaczy prof. Wojciechowski. Wyniki projektu mogą być interesujące nie tylko dla naukowców, ale także dla firm informatycznych ? dodaje.

Grant w programie TEAM w wysokości prawie 3,5 mln zł zdobył także dr hab. Timme Ulrich Kragh z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wraz ze swoim sześcioosobowym zespołem Kragh podejmie pionierską próbę szeroko zakrojonego porównania najważniejszych poglądów o kluczowym znaczeniu dla myślenia historycznego w tradycjach historycznych Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej.

Z kolei w programie TEAM-TECH grant w wysokości 3,5 mln zł zdobył dr inż. Piotr Orleański z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie, który będzie tworzył nowy produkt dla sektora kosmicznego ? rodzinę uniwersalnych komputerów pokładowych, które będzie można, w ramach satelitarnych misji naukowych i komercyjnych wdrożeń w sektorze kosmicznym, wykorzystać w różnych zastosowaniach na pokładach przyszłych mikro-satelitów.

W gronie laureatek i laureatów piątego konkursu w programie TEAM znaleźli się także: prof. dr hab. Matthias Bochtler (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), dr hab. Ireneusz Grulkowski, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), prof. dr hab. Jacek Jaworski (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), prof. dr hab. Przemysław Juszczyński (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), prof. dr hab. Igor Konieczny (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), prof. dr hab. Joanna Kufel (Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii), prof. dr hab. Artur Osyczka (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), dr hab. Krzysztof Sobczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii), prof. dr hab. Marcin Stępień (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii), dr hab. Piotr Sułkowski (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab. Piotr Ziółkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii).

W piątym konkursie w programie TEAM-TECH ponadto granty otrzymali:  dr hab. inż. Michał Boćkowski (Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie) i dr hab. inż. Marcin Śmiglak (Konsorcjum: Innosil Sp. z o. o. oraz Poznański Park Naukowo Technologiczny). Natomiast w programie TEAM-TECH Core Facility grant otrzymał prof. dr hab. Stefan Chłopicki z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków.

***

Programy TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility, także TEAM-TECH Core Facility PLUS są realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

W pięciu konkursach przeprowadzonych od 2016 r. w programie TEAM Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała 55 grantów na łączną kwotę 186 mln zł. Środki te są wykorzystane do prowadzenia przełomowych badań naukowych w zespołach badawczych kierowanych przez doświadczonych badaczy z Polski i z zagranicy. Łącznie w realizację projektów jest zaangażowanych ponad 300 badaczy i badaczek.

Statystyki TEAM

W programach TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facilityy i Core Facility PLUS zorganizowano natomiast łącznie 13 konkursów, w ramach których nagrodzono 37 projektów na łączną kwotę 121 mln zł. W realizację prac B+R związanych z powstawaniem produktu, procesu produkcyjnego i usług badawczych o dużym znaczeniu dla gospodarki zaangażowanych jest łącznie ponad 270 badaczy i badaczek.

Statystyki TT_CF_CFPlus

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, tel. 22 845 95 41, tel. kom. 698 931 944, wojtysiak@fnp.org.pl.

Materiały dla mediów:

 

Cofnij