Prof. Agnieszka Chacińska, prof. Mirosława Marody i inni laureaci konkursów FNP nagrodzeni przez prezesa PAN

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Miło nam poinformować, że w gronie osób, które otrzymały nagrody naukowe prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2015, znaleźli się laureaci konkursów organizowanych przez FNP, w tym prof. Agnieszka Chacińska i prof. Mirosława Marody.

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński przyznał nagrody następującym osobom:

  • prof. Mirosławie Marody, czł. koresp. PAN, laureatce programu MISTRZ, za publikację naukową Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna – książkę o wyjątkowej wartości dla środowiska nauk społecznych i humanistycznych,
  • prof. Agnieszce Chacińskiej, laureatce programu WELCOME, za publikację w czasopiśmie ?Nature? pracy dotyczącej relacji pomiędzy jądrem komórkowym a mitochondriami, pokazującej mechanizm molekularny funkcjonujący w komórce, umożliwiający ochronę przed skutkami powstawania wadliwych białek mitochondrialnych,
  • prof. Andrzejowi Gaździckiemu za wieloletnią naukową redakcję kwartalnika Polskiej Akademii Nauk ?Polish Polar Research? i zbudowanie jego międzynarodowej pozycji,
  • prof. Januszowi Mroczce, czł. koresp. PAN, lauretowi programu MISTRZ, za stworzenie szkoły naukowej w zakresie metrologii elektronicznej i fotonicznej wraz z cykliczną serią wydawniczą pt. Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej oraz czasopismem z listy filadelfijskiej ?Metrology and Measurement Systems?,
  • drowi hab. Jakubowi Fichnie, prof. UMed, laureatowi programów START i COACHING, za wskazanie nowych potencjalnych celów farmakologicznych oraz opracowanie nowych form terapii chorób czynnościowych i zapalnych przewodu pokarmowego.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

* Na zdjęciu prof. Agnieszka Chacińska

 

Cofnij