anowickiUrodził się w 1945 r. Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Doktorat z nauk technicznych obronił w 1976 r., habilitował się w 1980 r., a tytuł profesora uzyskał w 1993 r.
Pracuje w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, w którym kieruje Zakładem Ultradźwięków, a także pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych. Autor ponad 120 publikacji, autor lub współautor 13 patentów. Wykłada na Uniwersytecie Drexel w Filadelfii, gdzie od 1998 r. pełni funkcję adjunct professor. Jego działalność dydaktyczna to także wykłady na Wydziale Fizyki UW i w Centrum Kształcenia Podyplomowego Lekarzy oraz w Polskim Towarzystwie Ultrasonograficznym. Jest honorowym członkiem Amerykańskiego Instytutu Ultradźwięków w Medycynie, członkiem założycielem i członkiem zarządu International Cardiac Doppler Society w USA, honorowym członkiem i przewodniczącym zarządu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, członkiem Polskiej Akademii Inżynierskiej, jednym z trzech współzałożycieli Polsko-Amerykańskiej Szkoły Ultrasonografi (AM w Katowicach i Jefferson University w Filadelfii). W 2005 r. uzyskał tytuł Honorary Professor Uniwersytetu Drexel; laureat 7 naukowych nagród krajowych, a także prestiżowego wyróżnienia „Pioneer Award? Amerykańskiego Instytutu Ultradźwięków w Medycynie (1998). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1990) i Krzyżem Kawalerskim (2001).

Zajmuje się ultradźwiękowymi metodami pomiarów krwi, wizualizacji serca i przepływów w sercu dopplerowską metodą impulsową. Większość z jego prac znalazła bezpośrednie zastosowanie w diagnostyce klinicznej i została wdrożona do produkcji. Aktualnie produkowane są m.in. przepływomierze do naczyń krwionośnych obwodowych i wewnątrzczaszkowych oraz ultrasonografy różnego typu współautorstwa prof. Nowickiego.

Nagrodą FNP wyróżnione zostały osiągnięcia prof. Andrzeja Nowickiego w dziedzinie ultrasonografii. Stanowi ona jedno z podstawowych narzędzi diagnostyki obrazowej narządów człowieka. Badania Laureata nad ultrasonografią dopplerowską (umożliwiającą diagnostykę układu krwionośnego i ocenę prędkości przepływu krwi w tętnicach, żyłach i sercu) znajdują bezpośrednie zastosowanie w diagnostyce klinicznej i są wdrażane do produkcji w polskich przedsiębiorstwach. Fundacja nagrodziła teoretyczne opracowanie przez prof. Nowickiego i wprowadzenie pod jego kierunkiem do produkcji ultrasonografu umożliwiającego kolorowe obrazowanie przepływu krwi. Na podstawie tego wdrożenia powstała już rodzina urządzeń diagnostycznych – od aparatów przenośnych do dużych stacjonarnych. Ich produkcja odbywa się w małym polskim przedsiębiorstwie, co jest wyjątkowym osiągnięciem w skali światowej. Wysoka jakość ultrasonografów została doceniona za granicą, są one eksportowne m.in. do Wielkiej Brytanii i Holandii.

Cofnij