weglarzNagroda FNP 2000 w dziedzinie nauk technicznych za rozwijanie metod projektowania informatycznych systemów zarządzania i sterowania produkcją, wykorzystujących szeregowanie dyskretno-ciągłe.

Urodził się w 1947 r. w Poznaniu. Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a następnie studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, uzyskując w 1971 r. dyplom w specjalności automatyka. Od tej chwili pracuje na Politechnice Poznańskiej, gdzie w 1974 r. obronił doktorat z automatyki, a trzy lata później uzyskał habilitację w tej samej dziedzinie. Od 1988 ma tytuł profesora zwyczajnego, będąc także od r. 1991 członkiem korespondentem, a od 1998 r. – członkiem rzeczywistym PAN.

Od 1990 r. kieruje Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz – od chwili jego powstania – Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Jest twórcą uznanej w świecie szkoły naukowej z zakresu badań operacyjnych i ich zastosowań, zwłaszcza w informatyce. Zajmuje się modelami matematycznymi i algorytmami dla problemów szeregowania zadań (procesów obliczeniowych, operacji technologicznych), które współubiegają się o ograniczone zasoby (ludzkie, sprzętowe, finansowe, materiałowe). Ponieważ na kolejność wykonania zadań nałożone są ograniczenia, problem polega na takim sterowaniu rozdziałem zasobów do zadań, by dany ich zbiór został wykonany jak najefektywniej. Badania te mają szerokie zastosowania np. w zarządzaniu zasobami systemów komputerowych czy produkcyjnych.

W dorobku naukowym laureat ma ponad 200 publikacji, w tym 10 monografii. Wygłosił ponad 100 referatów na konferencjach naukowych, głównie zagranicznych. Wielokrotnie zapraszany był z wykładami m.in. do USA, Kanady, Japonii oraz do wszystkich prawie krajów Europy.
Laureat prestiżowych nagród naukowych krajowych i zagranicznych, w tym Złotego Medalu EURO (wraz z J. Blażewiczem i R. Słowińskim – Aachen, 1991). Zasłużony dla rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce i jej związków z infrastrukturą światową.

Cofnij