ABC_3231Urodził się w 1938 r. w Bierzynie. Jest fizykiem specjalizującym się w fizyce ciała stałego. W 1960 roku ukończył fizykę na Uniwersytecie Warszawskim, następnie w Instytucie Fizyki PAN obronił pracę doktorską (1965) oraz rozprawę habilitacyjną (1972). W 1978 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1964-1972 kierował Laboratorium Ciśnieniowych Badań Półprzewodników Instytutu Fizyki PAN, które w 1972 r. przekształciło się w Laboratorium Fizyki i Technologii Wysokich Ciśnień ?Unipress? PAN. Od początku do 2010 r. kierował tą placówką (od 2004 r. posiada ona status Instytutu Wysokich Ciśnień PAN). Obecnie pełni w nim funkcję zastępcy dyrektora ds. nowych technologii.

Prace badawcze prowadził także za granicą; był związany m.in. z Uniwersytetem Harvarda (1967-69), oraz z Uniwersytetem Montpellier (od 1978).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, European Physical Society oraz Światowej Organizacji Fizyki i Technologii Wysokich Ciśnień AIRAPT, której przewodniczył w latach 1999 – 2003. W 2002 r. otrzymał nagrodę Prezydenta RP za najlepszy wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii (za niebieski laser na monokrysztale GaN).

Profesor Porowski opublikował 399 artykułów naukowych cytowanych 7314 razy z indeksem Hirscha ? 44.

Prof. Sylwester Porowski otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2013 r. w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie wysokociśnieniowej metody otrzymywania monokryształu azotku galu

Prof. Sylwester Porowski został uhonorowany Nagrodą FNP za prace nad uzyskaniem metodami wysokociśnieniowymi bardzo wysokiej jakości kryształów nowego, ważnego półprzewodnika azotku galu (GaN) i otworzenie perspektyw szerokiego wykorzystania przemysłowego tych kryształów.
Laureat Nagrody FNP od końca lat 70. XX w. prowadził badania nad półprzewodnikami azotkowymi. Jako jeden z pierwszych zauważył atrakcyjność i wyjątkowe właściwości tych substancji krystalicznych.  Azotek galu i jego stopy są jedynymi półprzewodnikami zdolnymi do generowania stabilnej, długotrwałej i wysoce skutecznej emisji światła w obszarze niebieskim, zielonym oraz ultrafioletowym. Z powodu swoich szczególnych właściwości azotek galu jest idealnym półprzewodnikiem dla zastosowań w optoelektronice oraz w systemach stałego oświetlenia –  technologii, która zmierza w kierunku zastąpienia tradycyjnych źródeł światła bardziej efektywnymi.

Opracowanie metody wytwarzania monokryształów azotku galu, a także zbadanie ich właściwości dało podstawę do powstania w Polsce technologii wytwarzania struktur kwantowych i opartych o nie diod laserowych. Doskonałość tych kryształów  umożliwiła osiągnięcie rekordowych własności otrzymywanych z ich wykorzystaniem struktur i przyrządów. Kolejnym etapem badań były prace nad uzyskaniem kryształów o większych średnicach, umożliwiających ich zastosowania w optoelektronice w skali przemysłowej. Otworzyło to nowe perspektywy wykorzystania tego unikatowego materiału, m.in. w produkcji w Polsce diod i laserów, w tym tzw. niebieskiego lasera, którego możliwe zastosowania obejmują m.in.  spektroskopię diagnostyczną, urządzenia mające na celu wykrywanie m.in. składników broni chemicznej lub biologicznej oraz projektory laserowe nowej generacji do tworzenia najwyższej jakości obrazów optycznych.

 

 

Cofnij