Prof. Henryk Samsonowicz kończy 90 lat

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Miło nam poinformować, że dziś, 23 stycznia 2020, prof. Henryk Samsonowicz, wybitny polski historyk i mediewista, związany z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej od początku jej istnienia, obchodzi swoje 90. urodziny.

Profesor Samsonowicz, związany z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej od początku jej działalności, był jedną z osób, które odegrały największą rolę w jej powstaniu. Przez pierwszych dziesięć lat istnienia Fundacji (1990-2000) był członkiem jej Rady, a w latach 1994-2009 przewodniczył Radzie Wydawniczej serii Monografie FNP. W 2007 roku otrzymał Honorowe Odznaczenie Fundacji przyznawane osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania Fundacji i jej rozwoju lub podjęły znaczące działania, wpływając na budowę dobrego imienia lub wizerunku Fundacji.

Prof. Samsonowicz urodził się 23 stycznia 1930 roku w Warszawie. Po maturze podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim, z którym jest związany do dziś. W 1980 roku, w nowej atmosferze politycznej, został rektorem tej uczelni (pełnił tę funkcję do 1982 r.).  Jest znawcą średniowiecza i jego kultury, jednym z najwybitniejszych polskich historyków. Jest autorem ponad 800 publikacji naukowych, w tym m.in. książek: ?Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia z dziejów Hanzy nad Bałtykiem w XIV-XV w.? (1968), ?Złota jesień polskiego średniowiecza? (1970), ?Miejsce Polski w Europie? (1995), ?Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy? (2000). Doktorat honoris causa nadało mu 10 uczelni.

Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, był ministrem edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W 2010 został odznaczony Orderem Orła Białego, zasiadał w kapitule tego orderu.

Składamy Profesorowi jak najserdeczniejsze życzenia urodzinowe!

Cofnij