Socjolog i politolog, specjalizuje się w socjologii organizacji, socjologii ekonomicznej, teorii realnego socjalizmu i postkomunizmu oraz w zagadnieniach globalizacji.

Po ukończeniu studiów socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim w 1965 r. podjęła pracę jako asystent na macierzystej uczelni. Za udział w niezależnym ruchu studenckim i w demonstracjach na UW w 1968 r. (wydarzenia marcowe) aresztowana, a następnie wyrzucona z UW.
W 1971 r. obroniła doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a w 1978 r. habilitowała się na Uniwersytecie Warszawskim.
Była doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku w 1980 r.
W 1981 r. przywrócona została do pracy w Instytucie Socjologii UW. Tytuł naukowy profesora uzyskała w 1991 r.
Pracuje także w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu.
Wielokrotnie wyjeżdżała na pobyty naukowe na uniwersytetach zagranicznych, m.in. w USA, Japonii, Kanadzie, na Taiwanie – jako stypendystka bądź jako „visiting fellow”.

Jest autorką wielu książek, m.in. Poland: Self-Limiting Revolution (1984), Ontologia socjalizmu (1989), The Dynamics of Breakthrough in Eastern Europe (1991), Post-communizm:The Emerging Enigma (2000), Postkomunizm (2001), Władza globalizacji (2003).
Wiele jej prac ukazało się prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych. W latach 1981-1995 była najczęściej cytowanym za granicą polskim socjologiem, a jej teksty włączane są na wielu uczelniach świata do wykazów lektur podawanych przy kursach dotyczących przemian w naszej części Europy.
W sierpniu 2004 r. znalazła się wśród kilkunastu socjologów spoza Stanów Zjednoczonych, których zaproszono do wygłoszenia referatu na kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Cofnij