Prof. Janusz Limon urodził się w 1946 r. w Nowym Stawie k. Malborka. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku (1970) i tam też uzyskał tytuł doktora nauk medycznych (1973), habilitację w zakresie nauk medycznych – genetyki (1982) oraz tytuł profesora nauk medycznych (1992). Od 1982 r. jest kierownikiem Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki AMG.

Specjalizuje się w cytogenetyce klinicznej – specjalności zajmującej się badaniem struktury prawidłowych chromosomów oraz ich zaburzeń w różnych stanach patologii. Cytogenetyka ma ogromne znaczenie przy diagnostyce wad rozwojowych u noworodków, a także w diagnostyce nowotworów. Prace prof. Limona stanowią fundamentalny wkład w rozwój metod cytogenetycznych w badaniach zmian zachodzących w chromosomach w litych guzach nowotworowych. Poznanie udziału aberracji chromosomowych jako czynnika przyczynowego w rozwoju nowotworów oraz identyfikacja genów związanych z tym procesem są podstawowym wkładem w dziedzinę badań guzów litych, nowotworów będących jedną z najważniejszych przyczyn chorób i śmierci człowieka.

Prof. Limon od 2001 r. jest przedstawicielem Polski w programie badawczym UE COST B19 dotyczącym cytogenetyki i genetyki molekularnej guzów nowotworowych. W 2004 roku został wybrany do zarządu głównego europejskiego towarzystwa cytogenetyków E.C.A.
Od 2002 r. jest członkiem korespondentem VI Wydziału Nauk Medycznych PAN, od 1999 r. pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej VI Wydziału PAN. Jest członkiem rad naukowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Został wybrany na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni Tytułów Naukowych w 2003 roku. W 2004 roku został powołany na członka Zespołu do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów.

Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe, laureat m. in.: nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Genetycznego (1986), nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Onkologicznego im. Sobolewskich (1990), nagród naukowych ministra zdrowia RP (1991, 1992, 1999, 2001), nagrody naukowej VI Wydziału PAN (1994). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995) i Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

Interesuje się historią genetyki człowieka, szczególnie rozpoznawaniem genetycznie uwarunkowanych chorób w dziełach sztuki.

Cofnij