Prof. Krzysztof Pachucki_fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska_Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Prof. Krzysztof Pachucki_fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Prof. Krzysztof Pachucki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za precyzyjne kwantowo-elektrodynamiczne obliczenia spektroskopowych parametrów lekkich atomów i cząsteczek.

Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018 zostały wyróżnione przeprowadzone przez prof. Krzysztofa Pachuckiego precyzyjne obliczenia własności atomów i molekuł pozwalające na testowanie oddziaływań fundamentalnych poprzez krytyczne porównanie z pomiarami. Osiągnięcia te mają ścisłe przełożenie na praktykę ? są podstawą dokładnego wyznaczania fundamentalnych stałych fizycznych.

Stała fizyczna to występująca we wzorach fizycznych wielkość o niezmiennej wartości, stanowiąca podstawę ilościowego opisu zjawisk fizycznych. Stałe fizyczne uniwersalne mają fundamentalne znaczenie dla całej fizyki, a ich wartość określa zachowanie się ciał w bardzo wielu różnych działach – w optyce, mechanice, termodynamice. Polski uczony we współpracy z fizykami doświadczalnymi, w tym z noblistą, prof. Theodorem Hänschem, doprowadził do najbardziej precyzyjnego określenia podstawowych stałych natury. Rozwiązał też skomplikowane teoretyczne problemy związane z określeniem widm różnych jonów i cząsteczek, takich jak: pozytronium, mionium, wodór mionowy, atom helu i cząsteczka wodoru. Noblista Steven Weinberg, jeden z twórców Modelu Standardowego fizyki, uwzględnił naukowe osiągnięcia Polaka w swoim podręczniku kwantowej teorii pola.

Już w trakcie studiów doktoranckich prof. Krzysztof Pachucki opracował nową metodę obliczania efektów elektrodynamki kwantowej wyższego rzędu poprzez nowatorski podział skal energii. Obliczenia te stały się przyczynkiem do stworzenia bardzo popularnej obecnie poddziedziny badań, jaką jest nierelatywistyczna elektrodynamika kwantowa. Uczony dokonał przełomu w teorii przesunięcia Lamba, czyli niewielkiego rozszczepienia najniższego poziomu wzbudzonego atomu wodoru, mającego podstawowe znaczenie w  rozwoju elektrodynamiki kwantowej (QED).

Prace laureata tegorocznej Nagrody FNP zainspirowały do obliczeń liczne grupy naukowców na całym świecie oraz dały impuls eksperymentalistom do przeprowadzenia precyzyjnych pomiarów widm układów atomowych i zapewniły interpretację tych pomiarów. Tak powstały najbardziej precyzyjne testy elektrodynamiki kwantowej. Co więcej, obliczenia prof. Pachuckiego pozwoliły na wyznaczenie promieni ładunkowych lekkich jąder atomowych, w tym promienia protonu, co jest obecnie jednym z najbardziej krytycznych testów uniwersalności oddziaływań fundamentalnych.

Teoria prof. Krzysztofa Pachuckiego może w przyszłości prowadzić do odrzucenia lub potwierdzenia „piątej siły” w fizyce. Naukowcy od lat poszukują piątej siły natury – kolejnego oddziaływania podstawowego, tuż obok oddziaływania grawitacyjnego, elektromagnetycznego, słabego i silnego.

***

Prof. Krzysztof Pachucki (ur. 1963 r.), fizyk teoretyczny. Jest ekspertem w dziedzinie teorii atomowej i molekularnej spektroskopii. Ukończył fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. Po obronie rozprawy doktorskiej w Instytucie Fizyki PAN, za którą otrzymał nagrodę III Wydziału PAN, wyjechał na trzyletni staż podoktorski do Instytutu Maxa-Plancka w Niemczech. Wrócił na swoją uczelnię macierzystą, gdzie uzyskał habilitację wyróżnioną Nagrodą Premiera.
W 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.

Do dziś pracuje naukowo i wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. W 2005 r.  został wyróżniony członkostwem Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego. Pełni też funkcję  współprzewodniczącego CODATA Task Group on Fundamental Physical Constants. Zdobywał liczne prestiżowe granty, w tym NIST Precision Measurement Grant, zaś w 2011 r. odebrał nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie przyznawaną przez PAN.

Osiągnięcia prof. Krzysztofa Pachuckiego zostały docenione  przez międzynarodową społeczność naukową. Uczony opublikował wiele przełomowych prac teoretycznych jako jedyny autor, a w publikacjach współautorskich był czołowym teoretykiem. Jego 180 artykułów naukowych cytowano łącznie ponad 5700 razy, zaś każdego roku jego prace są cytowane około 500 razy.

Cofnij