Prof. Maciej Lewenstein urodził się w 1955 roku w Warszawie. Fizyk teoretyk. Prowadzi badania w obszarze optyki kwantowej, fizyki ultrazimnych gazów i informatyki kwantowej. Od 2005 roku pracuje w Hiszpanii ? w Instytucie Fotoniki (ICFO) w Castelldefels i Katalońskiej Instytucji Badań i Studiów Zaawansowanych w Barcelonie.

Studiował na Wydziale Fizyki UW, gdzie uzyskał stopień magistra (1978).  W latach 1980-1995 pracował w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Doktorat obronił na Uniwersytecie w Essen (1983), a rozprawę habilitacyjną w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk (1986). Od 1993 roku jest profesorem.

Prace badawcze prowadził w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie, m.in. na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytetach: w Essen i Hanowerze, w Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA) na Universitecie Colorado w Boulder oraz we francuskim Centrum Badań Jądrowych (CEA) w Saclay.

Koordynował kilkadziesiąt projektów badawczych. Wypromował 22 doktorów, z których wielu jest dzisiaj profesorami na uniwersytetach i w instytutach badawczych na całym świecie; jest opiekunem naukowym 8 prac doktorskich w przygotowaniu.

Organizator licznych międzynarodowych konferencji naukowych. Autor prawie 400 publikacji. Kilkanaście jego prac należy do 1% najczęściej cytowanych prac naukowych w ostatnim dziesięcioleciu. Jest laureatem m.in. Nagrody Naukowej Humboldta (2007), ERC Advanced Grant (2008) i Nagrody Fundacji Hertza Uniwersytetu w Hamburgu (2010).

Profesor Maciej Lewenstein został uhonorowany Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za dokonania w obszarze optyki kwantowej i fizyki ultrazimnych gazów.

Laureat wniósł wybitny wkład w rozwój tych dziedzin – jego teoretyczne prace nierzadko dotyczą przełomowych doświadczeń, takich jak pierwsza obserwacja ciemnych solitonów w kondensatach Bosego-Einsteina. W ostatnim dziesięcioleciu profesor Lewenstein skupił się na badaniach silnie skorelowanych ultrazimnych gazów kwantowych. Badania tych układów doprowadziły do doświadczalnej realizacji tzw. symulatorów kwantowych, tj. pierwszych komputerów kwantowych do zastosowań specjalnych. Symulatory kwantowe pozwalają zrozumieć skomplikowaną kwantową fizykę układów wielu ciał i takie zjawiska, jak nadciekłość czy nadprzewodnictwo. Badania profesora Lewensteina dotyczą też interferometrii fal materii i jej możliwych zastosowań do precyzyjnego pomiaru czasu i częstości.

Profesor Lewenstein uznawany jest za światowego lidera w dziedzinie nowoczesnej fizyki. Przyczyniając się do jej rozwoju, poszerza również wiedzę o fundamentalnych prawach natury.

Cofnij