Prof. Maciej Żylicz doktorem honoris causa UJ

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+
Prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, odebrał 9 stycznia tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 
Wyróżnienie zostało przyznane prof. Żyliczowi za jego dokonania naukowe oraz działalność organizacyjną i popularyzatorską na rzecz nauki polskiej w kraju i na świecie. Senat UJ docenił zwłaszcza ?niezwykle znaczące osiągnięcia naukowe, w szczególności związane z odkryciem białek szoku termicznego, wykazanie specyficznej roli jednego z białek w ochronie oraz reaktywacji denaturowanej wcześniej polimerazy RNA, enzymu kluczowego w ekspresji genów, opisanie roli białek opiekuńczych w modulacji aktywności białek pełniących rolę supresorów nowotworowych?. 
 
Prof. Maciej Żylicz jest autorem blisko 90 prac naukowych cytowanych w literaturze światowej (ponad 5500 cytowań). Jego badania zostały wyróżnione wieloma nagrodami, m.in.: Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Premiera RP oraz Prezesa PAN. Jest członkiem wielu organizacji naukowych, m.in.: PAN, Niemieckiej Akademii Nauk – Leopoldina, Academia Europae i Europejskiej Akademii Badań nad Rakiem oraz członkiem korespondencyjnym Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1997 ? 2004 związany z Komitetem Badań Naukowych. Od 2005 r. pełni funkcję prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

Tytuł doktora honoris causa przyznały mu także Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Gdański.

Cofnij