Prof. Maciej Żylicz w jury Nagrody Körbera

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Miło nam poinformować, że prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, został członkiem jury Europejskiej Nagrody Naukowej Körbera, jednej z najważniejszych nagród naukowych na świecie.

Nagroda Körbera honoruje dokonania wybitnych uczonych pracujących w Europie. Nagrodę można otrzymać za badania w obszarze nauk o życiu i nauk fizycznych, które wykazują duży potencjał w zakresie możliwych zastosowań i międzynarodowego wpływu. Nagroda jest przyznawana corocznie. Jej wysokość wynosi 1 mln euro. Fundatorem nagrody jest Fundacja Körbera.

Wyboru laureata nagrody dokonuje międzynarodowe jury. Jednym z 10 członków tego gremium został właśnie prof. Żylicz. Jury wybiera laureata spośród kandydatów wskazanych przez dwie komisje selekcyjne, w skład których wchodzą europejscy badacze, będący niekwestionowanymi autorytetami w swoich dziedzinach.

Nagroda Körbera jest przyznawana od 1985 roku. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wśród laureatów znalazło się sześciu naukowców, którym później przyznano Nagrodę Nobla.

W 2020 r. nagrodę zdobył węgierski uczony prof. Botond Roska, którego pionierskie badania w dziedzinie okulistyki dają nadzieję na leczenie ślepoty.

Wcześniej w gronie wyróżnionych znalazł się także polski badacz – w 1997 r. nagrodzono prof. Pawła Kisielowa (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN), który, pracując w Instytucie Immunologii w Bazylei, wraz z Haraldem von Boehmerem odkrył, stosując modele zwierzęce, że limfocyty T są czynnościowo zróżnicowane na komórki cytotoksyczne (CD8) i regulatorowe (CD4).

Więcej informacji o nagrodzie Körbera

Cofnij