Prof. Michał Kleiber urodził się w 1946 r. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Lądowej) i Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki). W roku 1972 uzyskał doktorat na Politechnice Warszawskiej, habilitował się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w roku 1978. W roku 1984 został profesorem nadzwyczajnym, zaś w roku 1989 – profesorem zwyczajnym.
Jest członkiem korespondentem PAN, od 1995 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Jest także Sekretarzem Generalnym Europejskiego Towarzystwa Metod Komputerowych w Naukach Stosowanych oraz Prezesem Środkowoeuropejskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki.
W nowym rządzie objął stanowisko ministra nauki.
Zasiada w radach redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, jest m. in. redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o zasięgu międzynarodowym – Archives of Computational Methods in Engineering .

Nagrodę FNP otrzymał za osiągnięcia w zakresie tworzenia modeli matematycznych zjawisk towarzyszących zachowaniu się materiałów i konstrukcji, poddanych oddziaływaniom mechanicznym i termicznym, oraz ich wykorzystywania do precyzyjnej analizy i optymalizacji realnych problemów inżynierskich za pomocą nowoczesnych technik informatycznych.
Opracowane przez niego metody są szeroko wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zagadnień związanych z projektowaniem w obszarze budowy maszyn, inżynierii lądowej i chemicznej, przemysłu samochodowego, lotniczego, okrętowego.

Forum Akademickie 07 – 08/2001: „Wizerunki niepewności”- rozmowa z prof. Michałem Kleiberem

Cofnij