kowalczukLaureat Nagrody FNP ’99 w dziedzinie nauk technicznych za badania w zakresie automatyki, dotyczące projektowania adaptacyjnych układów sterowania procesami czasu ciągłego.

Urodził się w Gdańsku w 1953 roku. Studia w zakresie automatyki i informatyki ukończył na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1978 roku, gdzie też w 1986 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka i robotyka został mu nadany w 1993 przez Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gliwicach.

Od 1978 pracuje w Katedrze Systemów Automatyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, gdzie aktualnie zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego. Jest autorem ponad 150 opracowań naukowych, w tym 25 artykułów i 80 referatów konferencyjnych.

Po odbyciu kilku staży zagranicznych w latach 1985-1991 (University of Oulu, Australian National University, Technische Hochschule Darmstadt, George Mason University, General Motors Inc.) podjął się prowadzenia projektów badawczych KBN (1993-1999). Zajmuje się metodami projektowania związanymi z konstrukcją nowoczesnych komputerowych systemów sterowania obiektami z czasem ciągłym.

Jego zainteresowania naukowe obracają się głównie wokół zagadnień adaptacyjnego i samonastrajalnego sterowania, modelowania i identyfikacji układów dynamicznych, diagnostyki procesów i systemów sterowania, jak również cyfrowego przetwarzania sygnałów i komputerowego modelowania układów.

Cofnij