Urodził się w 1943 roku. Jest fizykiem. Jego pionierskie badania dotyczą nowej dziedziny wiedzy, którą współtworzył – informatyki kwantowej.

W 1967 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Doktoryzował się na Uniwersytecie Gdańskim (1976), habilitował (1997) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2007 roku jest profesorem zwyczajnym nauk fizycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Kieruje Zakładem Optyki i Informacji Kwantowej Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2007 roku jest również dyrektorem nowopowstałego Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej (KCIK) na tej samej uczelni.

Autor 68 prac naukowych (14 publikacji w Physical Review Letters), w tym fundamentalnej pracy w dziedzinie informatyki kwantowej: Separability of mixed states: neccesarry and sufficient conditions (1996), która w ostatnich latach była szeroko cytowana przez środowisko naukowe z całego świata.

Uczestnik i współorganizator projektów międzynarodowych – m.in. pierwszego w Polsce międzynarodowego unijnego projektu z dziedziny kwantowej informacji: ?Entanglement in Quantum Information Processing and Communication? (2000-2002). Kilkakrotnie wyjeżdżał na pobyty badawcze za granicę – m.in. dwukrotnie (1999,2004) do Isaac Newton Institute na Uniwersytecie Cambridge.

Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej został uhonorowany wkład prof. Ryszarda Horodeckiego w stworzenie podstaw teoretycznych informatyki kwantowej, a w szczególności za wypracowanie podstaw praktycznej detekcji kwantowego splątania i odkrycie splątania związanego  – „czarnych dziur? w kwantowej teorii informacji.

Laureat należy do wąskiego grona światowych fizyków i informatyków, którzy stworzyli i obecnie rozwijają teoretyczne podstawy nowej dziedziny wiedzy, jaką jest informatyka kwantowa. Łączy ona wyzwania teoretyczne i koncepcyjne dotyczące fizyki, matematyki
i informatyki.

Profesor Horodecki wraz z synami Pawłem, Michałem i Karolem oraz we współpracy z prof. Robertem Alickim i prof. Markiem Żukowskim stworzył w Gdańsku ośrodek informatyki kwantowej, który stał się światowym centrum badań w tej dziedzinie. Imponujący dorobek szkoły prof. Horodeckiego podsumowuje monumentalna praca „Quantum entanglement? arXiv:quant-ph/0702225v2 (2007), znajdująca się w druku w najbardziej prestiżowym czasopiśmie podsumowującym dokonania fizyki – Reviews of Modern Physics.

Cofnij