Prof. Samsonowicz laureatem Nagrody im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Prof. Henryk Samsonowicz, członek Rady Fundacji w latach 1990-2000 i wieloletni przewodniczący Rady Wydawniczej serii Monografie FNP, został laureatem Nagrody im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich za szeroko rozumianą twórczość eseistyczną.

Prof. Samsonowicz urodził się 23 stycznia 1930 roku w Warszawie. Po maturze podjął studia na UW, gdzie w 1950 roku uzyskał tytuł magistra historii. Doktorat obronił cztery lata później, a habilitację w roku 1960. W 1971 został profesorem nadzwyczajnym, a po kolejnych 10 latach – profesorem zwyczajnym.  Jest autorem ponad 800 publikacji, w tym m.in. książek: „Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia z dziejów Hanzy nad Bałtykiem w XIV-XV w.” (1968), „Miejsce Polski w Europie” (1995), „Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy” (2000).

Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, był ministrem edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Zasiada w kapitule Orderu Orła Białego Kancelarii Prezydenta.

Profesor Samsonowicz jest związany z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej od początku jej istnienia. Przez dziesięć lat był członkiem Rady Fundacji, a w latach 1994-2009 przewodniczył Radzie Wydawniczej serii Monografie FNP. W 2007 roku otrzymał Honorowe Odznaczenie Fundacji przyznawane osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania Fundacji i jej rozwoju lub podjęły znaczące działania, wpływając na budowę dobrego imienia lub wizerunku Fundacji.

Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich przyznawana jest za reportaż literacki, opowiadania i literacką eseistykę. W minionych latach przyznano ją m.in. Ryszardowi Kapuścińskiemu, Jackowi Żakowskiemu, Hannie Krall, Teresie Torańskiej. Nagroda fundowana jest przez Fundację Kulturalną Rodziny. Wręczenie nagrody odbędzie się 24 marca w warszawskiej siedzibie PEN Clubu.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi tego prestiżowego wyróżnienia.

Cofnij