Urodził się w 1937 r. w Poznaniu. Jest chemikiem, specjalizuje się w chemii strukturalnej i fizykochemii organicznej. W 1961 r. ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w 1969 r. uzyskał doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1973r. ? habilitację na tej samej uczelni. Od 1993 r. posiada tytuł profesora. Karierę naukową zaczynał w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (1961-62), później pracował na Wydziale Geologii AGH (1962-64), a od 1964 r. do dziś związany jest z Wydziałem Chemii UW, którego prodziekanem był w latach 1980-82.

Opublikował 270 oryginalnych prac naukowych, należy do ścisłej czołówki najbardziej cytowanych polskich chemików.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (w latach 1994-97 był jego prezesem), a także członkiem stowarzyszonym International Union of Pure and Applied Chemistry (w latach 2002 ? 2008 był przewodniczącym Podkomisji Strukturalnej i Mechanistycznej Chemii Organicznej IUPAC).

Otrzymał wiele nagród za osiągnięcia naukowe, m.in.: Medal Jana Zawidzkiego (2001), Nagrodę Premiera (2002), Medal Marii Curie ? Skłodowskiej (2004), Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego (2008). Jest Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2005). Był członkiem zespołu doradców Lecha Wałęsy w kampanii wyborczej w 1990 r.

Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyróżnione zostało opracowanie przez prof. Tadeusza M. Krygowskiego indeksu HOMA (Harmonic Oscillator Model of Aromacity), służącego ilościowej ocenie charakteru aromatycznego związków organicznych.

Aromatyczne związki organiczne stanowią dużą i ważną grupę związków chemicznych. Mają one ogromne znaczenie w życiu codziennym, począwszy od przemysłu chemicznego (produkcja polimerów, detergentów, materiałów wybuchowych), poprzez medycynę (przemysł farmaceutyczny), a skończywszy na ich znaczeniu biologicznym (składniki zasadowe DNA i RNA mają charakter aromatyczny). Aromatyczność nie jest jednak pojedynczą właściwością związków chemicznych, a jej definicje oparte są głównie na arbitralnie wybranych kryteriach. Dlatego też badania mające na celu znalezienie ogólnej definicji aromatyczności stanowiły poważne wyzwanie dla współczesnej chemii ? aromatyczność wpływa, poprzez strukturę geometryczną cząsteczki, na jej właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne. Opracowana przez laureata Nagrody FNP nowa metoda ilościowego charakteryzowania związków aromatycznych, jaką jest indeks HOMA, zyskała już uznanie międzynarodowej społeczności naukowej i jest odkryciem o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju chemii.

Cofnij