Urodził się w 1974 r. w Krakowie. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii. Jego zainteresowania badawcze skupiają się natomiast wokół biologii naczyniowej, nadciśnienia tętniczego oraz immunologii klinicznej. Ukończył Wydział Lekarski CM UJ w 1998r. Karierę naukową kontynuował dzięki Fundacji Crescendum Est Polonia na Uniwersytecie Oxfordzkim, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie medycyny molekularnej, a następnie odbywał staż podoktorski (2000-2003). W roku 2000 ukończył doktorat w UJ pod kierunkiem prof. Juliusza Pryjmy, a w 2004 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2005 roku ściśle współpracuje z zespołem naukowców w Emory University School of Medicine w Atlancie w Stanach Zjednoczonych prowadząc badania nad patomechanizmami nadciśnienia tętniczego. W 2009 r. otrzymał tytuł profesora.

Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Medycyny Wsi Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też związany z Wydziałem Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Jest także członkiem honorowym Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz członkiem zarządu grupy roboczej ds. miażdżycy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), a także wielu międzynarodowych towarzystw naukowych.

Prof. T. Guzik jest laureatem wielu nagród, zarówno w Polsce, jak i za granicą,  m.in.: nagród the Wellcome Trust (Londyn, 2000r. i 2010r.), stypendium FNP START (2000, 2001 r.), Nagrody Ministra Zdrowia (2004 r.), Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2005 r.), Nagrody Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO, 2008 r.) i programu FNP WELCOME (2009) oraz nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. T. Browicza (2010). 

Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zostały uhonorowane osiągnięcia prof. Tomasza Guzika dotyczące roli limfocytów T w powstawaniu nadciśnienia tętniczego krwi, związanego z dysfunkcją śródbłonka naczyniowego. Określenie mechanizmów immunologicznych, które prowadzą do nadciśnienia tętniczego, było możliwe dzięki połączeniu w badaniach zespołu kierowanego przez prof. Guzika pozornie rozbieżnych obszarów: problematyki chorób wewnętrznych i alergologii z biologią naczyniową, zagadnieniami nadciśnienia tętniczego oraz immunologii klinicznej. W 2007 roku, jako pierwszy badacz na świecie, prof. Guzik opisał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy aktywacją limfocytów T a nadciśnieniem tętniczym i towarzyszącą mu dysfunkcją naczyniową. Odkrycie to zostało potwierdzone niezależnie przez kilka grup badawczych i zapoczątkowało rozwój nowego obszaru w badaniach nad nadciśnieniem tętniczym. Badania te mogą stanowić punkt wyjścia do poszukiwania całkowicie nowych strategii leczenia nadciśnienia tętniczego, które występuje u ok. 30% ludzi, a jego przyczyna i mechanizm pozostają nieznane u 95% pacjentów. Osiągnięcia prof. Guzika z ostatnich kilku lat są pionierskie i na tym polu bezprecedensowe w skali międzynarodowej.

Cofnij