Konkurs TEAM-NET: nabór wniosków w październiku

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

W październiku br. prowadzony będzie nabór wniosków do nowego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej o nazwie TEAM-NET, który jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na naszej stronie dostępny jest już Regulamin konkursu określający zasady przyznawania finansowania. 

Celem TEAM-NET jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej. TEAM-NET stanowi także kontynuację celów dotychczasowych programów realizowanych przez Fundację w działaniu 4.4 ?Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R?, takich jak TEAM, TEAM-TECH (z modułami core facility), FIRST TEAM, HOMING czy POWROTY. TEAM-NET będzie natomiast realizowany w zmienionej formule, wynikającej z przyjęcia przez FNP roli Instytucji Wdrażającej w powyższym działaniu.

W konkursie TEAM-NET będzie można sfinansować nie jeden, ale sieć współpracujących zespołów badawczych, które będą mogły realizować zakrojone na szeroką skalę projekty B+R o interdyscyplinarnym charakterze.

O finansowanie w konkursie TEAM-NET będą mogli się starać wnioskodawcy reprezentujący od 3 do 6 jednostek naukowych. W przypadku wniosku składanego przez grupę złożoną z 3 do 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię ?A?;  gdy grupa liczy 6 jednostek, co najmniej dwie muszą posiadać taką kategorię. Preferowana będzie współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów w kraju.

Aby zdobyć grant, wnioskodawca (tj. podmiot reprezentujący wskazane we wniosku jednostki naukowe lub konsorcjum takich podmiotów) będzie musiał przygotować wspólny interdyscyplinarny projekt badawczy obejmujący co najmniej dwie dziedziny nauki. Tematyka projektu powinna być także zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i uwzględniać realizację prac B+R, tak żeby efekty projektu mogły znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej. Na etapie składania wniosku do konkursu TEAM-NET wnioskodawca powinien także wskazać skład Komitetu Naukowo-Gospodarczego (KNG), który ma pełnić funkcje doradcze w projekcie.

Projekt badawczy może być realizowany przez co najmniej 3 do 6 zespołów zlokalizowanych w jednostkach naukowych reprezentowanych przez wnioskodawcę w okresie od 3 do 4 lat. Zespoły te kierowane będą przez wybitnych naukowców zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wybranych w procedurze konkursowej nadzorowanej przez KNG. Do prac w tych zespołach angażowani będą ? na drodze otwartych konkursów – młodzi badacze: studenci, doktoranci i młodzi doktorzy.

Każdy zespół może otrzymać finansowanie do 3,5 mln zł na 36 miesięcy. Środki te będzie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia liderów i członków zespołów, stypendia, a także na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego.

Nabór wniosków do konkursu TEAM-NET będzie prowadzony od 1 do 31 października br. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Przedstawicieli jednostek naukowych i badaczy zainteresowanych konkursem TEAM-NET serdecznie także zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Fundacji w dn. 26 września br. Rejestracja na spotkanie zostanie uruchomiona na początku września. Spotkanie będzie transmitowane on line.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć:

  • Na stronie konkursu TEAM-NET – LINK
  • W Regulaminie konkursu – LINK

Zobacz także:

  • Ogłoszenie o konkursie TEAM-NET – LINK

Dodatkowych informacji udzielają:

  • dr Beata Frączak, kierownik zespołu ds. koordynacji programów, tel. 22 845 95 43
  • dr inż. Dariusz Łukaszewski, koordynator ds. zespołu komercjalizacji projektów, tel. 22 311 84 25

Logotypy_pasek_PL (2)

 

Cofnij